Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Wtorek, 25 czerwca 2019
Imieniny: Łucji, Witolda i Wilhelma
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

I Sesja Dzieci i Młodzieży w Drzewicy!

09.01.2019                W dzień dziecka, czyli 1 czerwca br. odbędzie się I Sesja Dzieci i Młodzieży w Drzewicy z tematem wiodącym: 590. Rocznica nadania praw miejskich Drzewicy. Sesję poprzedzać będzie parę istotnych wydarzeń począwszy od 7 stycznia. Wczoraj bowiem rozpoczęła się rekrutacja uczestników, która potrwa do 10 kwietnia.

                SDiM jest projektem edukacyjnym i obywatelskim mającym na celu m.in. naukę postaw patriotycznych, wspieranie u upowszechnianie idei samorządowej wśród mieszkańców gminy i miasta Drzewica, wykształcenie postawy współodpowiedzialności młodych ludzi za podtrzymanie i rozpowszechnianie tradycji i historii, uświadomienie decyzyjności i poczucia sprawstwa w społeczności lokalnej oraz promowanie postawy aktywnej względem niej, doskonalenia umiejętności korzystanie ze źródeł historycznych czy  uczczenia 590 rocznicy nadania praw miejskich Drzewicy.

                Do udziału w sesji mogą zgłaszać się trzyosobowe zespoły uczniowskie. Zgłoszenia i prace indywidualne nie będą brane pod uwagę w rekrutacji. W sesji mogą brać udział wyłącznie uczniowie szkół działających na terenie Gminy i Miasta Drzewica, którzy w dniu 1 czerwca 2019 r. będą mieli ukończone co najmniej 12 lat i jednocześnie nie będą mieli ukończonych 18 lat. Zgłoszenia do udziału w sesji następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia zespołu i przesłanie go na adres mailowy: zeas@drzewica.pl do dnia 8 lutego 2019 r., do godziny 15:30. W formularzu zgłoszeniowym zespół wskazuje kandydata na radnego I SDiM w Drzewicy, który będzie reprezentował szkołe podczas posiedzenia komisji oraz sesji. Do formularza zgłoszenia zespołu należy dołączyć rekomendację podpisaną przez dyrektora lub kierownika szkoły. Zespoły zgłoszone w procesie rekrutacji stanowią komitet wyborczy wskazanego kandydata na radnego I SDiM w Drzewicy, którego celem jest przeprowadzenie wśród społeczności szkolnej kampanii wyborczej na rzecz lidera zespołu. Kampania wyborcza może być prowadzona w formie m.in. wydarzenia, debaty, prelekcji, konkursu, projektu nawiązującego tematycznie do tematu wiodącego. Placówki oświatowe działające na terenie Gminy i Miasta Drzewica wybierają łącznie 15 radnych. Liczba mandatów ustalana jest proporcjonalnie według liczby uczniów danej placówki. 5 kwietnia szkolne komisje wyborcze przeprowadzą głosowania, w następstwie których dowiemy się kto będzie reprezentował dane szkoły na I Sesji Dzieci i Młodzieży w Drzewicy. Radnym zostaje kandydat, który w wyniku przeprowadzonego głosowania otrzymał największą liczbę głosów. Dodatkowe informacje dotyczące zgłoszenia oraz kalendarza czynności w związku z I SDiM w Drzewicy można uzyskać wysyłając e-mail na adres: zeas@drzewica.pl . Wszystkie niezbędne dokumenty znajdziecie Państwo w załącznikach poniżej.