Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Sobota, 26 września 2020
Imieniny: Cypriana, Justyny i Łucji
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Urząd

Granty sołeckie

29.06.2017
28 czerwca w Urzędzie Gminy i Miasta w Drzewicy odbyło się spotkanie w sprawie podpisania umów na realizację „grantów sołeckich” w związku ze złożonymi wcześniej w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi wnioskami, o przyznanie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich. W spotkaniu oprócz Burmistrza Gminy i Miasta Drzewica Janusza Reszelewskiego uczestniczyli również Marszałek Województwa Łódzkiego Artur Bagieński, Sołtys miejscowości Żardki Zofia Wołonkiewicz, Sołtys miejscowości Radzice Duże Bogdan Szczepański, Radna Rady Gminy i Miasta Drzewica Dorota Wiktorowicz oraz Radna Rady Gminy i Miasta Drzewica Renata Kałużna.  Dofinansowanie dotyczy dwóch projektów realizowanych na terenie sołectwa Radzice Duże – doposażenie świetlicy wiejskiej, oraz sołectwa Żardki – Rodzinny festyn integracyjny 2017. Główne założenia wniosków dotyczyły poprawy warunków do organizowania działań kulturalnych i społecznych przez mieszkańców w przypadku Radzic, oraz integracja społeczna i rozwój życia kulturalnego wśród mieszkańców sołectwa Żardki. W Radzicach Dużych w ramach projektu zaplanowane zostało: malowanie świetlicy wiejskiej, zakup wyposażenia kuchni, wykonanie elektrycznej instalacji oraz zakup wyposażenia do pomieszczenia. W Żardkach natomiast do głównych działań należeć będzie przygotowanie oraz organizacja festynu.