Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Niedziela, 3 marca 2024
Imieniny: Kingi, Maryna i Tycjana
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Urząd

Gmina Drzewica w projekcie „Kompetentne urzędy – szkolenia i doradztwo w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami dla JST"

11.04.2022
Miło nam poinformować, że Gmina Drzewica zakwalifikowała się do udziału w projekcie „Kompetentne urzędy – szkolenia i doradztwo w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami dla JST”. Projekt, który będzie realizowany do końca kwietnia  2023 roku ma na celu poprawę efektywności i wzrost jakości świadczenia usług administracyjnych w Jednostkach Samorządu Terytorialnego.

Projekt partnerski pn. „Kompetentne urzędy – szkolenia i doradztwo w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami dla JST” realizowany jest wspólnie przez MTD Consulting Marcin Król, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, Zrzeszeniem Gmin Województwa Lubuskiego oraz Związek Gmin Warmińsko – Mazurskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach II Osi Priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.

Celem projektu jest poprawa efektywności i wzrost jakości świadczenia usług administracyjnych w 406 urzędach JST z terenu całej Polski, objętych wsparciem w obszarze podatków i opłat lokalnych. Inicjatywa obejmuj doskonalenie kompetencji 285 kadr oraz wsparcie doradcze dla 114 urzędów JST w obszarze zarządzania nieruchomościami a także doskonalenie kompetencji 1425 kadr z 406 urzędów JST w obszarze podatków i opłat, w ramach 2 zadań do 30.04.2023 r.

Co nas bardzo cieszy, wśród 406 samorządów z terenu całej Polski, które zakwalifikowały się do uczestnictwa w projekcie, jest Gmina Drzewica. Realizując projekt będziemy chcieli wyjść naprzeciw życzeniom mieszkańców, oczekujących od administracji publicznej sprawnego, dobrze przygotowanego zespołu profesjonalistów.