Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Poniedziałek, 21 czerwca 2021
Imieniny: Alicji, Alojzego i Rudolfa
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Urząd

Gmina Drzewica w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym „Tomaszów Mazowiecki – Opoczno”

10.05.2021
Na mocy zmian w Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030 Gmina Drzewica została włączona do Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego „Tomaszów Mazowiecki – Opoczno”. Decyzja Sejmiku Województwa Łódzkiego otwiera nam szanse dalszego rozwoju z wykorzystaniem dodatkowych środków unijnych.

W ramach nadchodzącej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na dodatkowe wsparcie mogą liczyć MOF-y, czyli Miejskie Obszary Funkcjonalne miast średnich. Szczególnie istotna będzie dla nich realizacja zintegrowanych, kompleksowych projektów dotyczących m.in.

- rozwoju gospodarczego,

- rozwoju zrównoważonego transportu publicznego,

- zwiększania efektywności energetycznej,

- poprawy stanu środowiska przyrodniczego, szczególnie w zakresie jakości powietrza,

- wzrostu atrakcyjności osadniczej,

- wsparcia rozwoju kształcenia i szkolenia zawodowego

- rozwoju kultury, turystyki i rekreacji.

Granice MOF-ów na terenie naszego województwa określono w Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030. Ten strategiczny dokument – po wcześniejszych konsultacjach społecznych – został przyjęty 6 maja 2021 roku drogą uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego.

Co bardzo nas cieszy, do Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego „Tomaszów Mazowiecki – Opoczno” została włączona Gmina Drzewica. To niezwykle ważna decyzja. Drzewickiemu samorządowi daje szanse pozyskania dodatkowych środków europejskich w trybie pozakonkursowym, otwierając nowe możliwości rozwoju w perspektywie najbliższych lat.

- Wszystkim, którzy przyczynili się do włączenia Gminy Drzewica do Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego „Tomaszów Mazowiecki – Opoczno”, serdecznie dziękujemy. Za poparcie naszego stanowiska szczególne słowa podziękowania kierujemy do radnego Sejmiku Województwa Łódzkiego Janusza Ciesielskiego, a także do członków Zarządu Województwa Łódzkiego - podkreśla Burmistrz Drzewicy Janusz Reszelewski. –  Mając na uwadze wzmacnianie wzajemnych więzi partnerskich oraz integrację terytorialną naszym celem będzie efektywne wykorzystanie środków unijnych w ramach perspektywy finansowej 2021-2027, a także kontynuacja działań rozwojowych rozpoczętych w okresie programowania 2014-2020.

Mapa Obszarów Strategicznej Interwencji w woj. łódzkim