Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Czwartek, 23 maja 2024
Imieniny: Leoncjusza, Michała i Renaty
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Urząd

Głosowanie w Drzewicy

21.03.2023
W środę, 22 marca 2023 roku rozpoczyna się publiczne głosowanie w ramach inicjatywy "Granty Obywatelskie 2023". Na wybrane projekty głosy mogą oddawać mieszkańcy Drzewicy. Do wyboru są dwie propozycje.

Jak już Państwa informowaliśmy, w ramach pierwszego etapu konsultacji społecznych mieszkańcy Gminy Drzewica złożyli dwadzieścia propozycji projektów obywatelskich - zarówno inwestycyjnych, jak i nieinwestycyjnych. Pozytywną weryfikację przeszło dziewiętnaście propozycji.

Przyjęte projekty zostały dopuszczone do drugiego etapu konsultacji, czyli publicznego głosowania. Nie wszystkie wezmą jednak udział w publicznym głosowaniu. W siedemnastu miejscowościach, w których zgłoszono i pozytywnie zweryfikowano po jednym wniosku, głosowanie nie jest potrzebne. Tym samym autorzy zatwierdzonych projektów z Dąbrówki, Zakościela, Brzuzy, Żardek, Świerczyny, Trzebiny, Żdżar, Jelni, Radzic Dużych, Domaszna, Werówki, Radzic Małych, Idzikowic, Krzczonowa, Brzustowca, Strzyżowa i Giełzowa już teraz mogą cieszyć się z sukcesu. Ich propozycje otrzymają rekomendację do realizacji z pominięciem głosowania.

Głosowanie odbędzie się wyłącznie w Drzewicy, gdzie pozytywnie zweryfikowano więcej niż jeden wniosek. Obejmie dwa projekty pn. "Rozbudowa oświetlenia oraz modernizacja obiektów małej architektury w parkach na Osiedlu Mieszka I i Bolesława Chrobrego" oraz "Świadczenia opiekuńcze dla osób niesamodzielnych w zakresie 365 dni w roku".

LISTA PROJEKTÓW OBYWATELSKICH DOPUSZCZONYCH DO DRUGIEGO ETAPU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH (GŁOSOWANIA) W RAMACH INICJATYWY „GRANTY OBYWATELSKIE 2023”

Numer projektu

Miejsce realizacji projektu

 

Nazwa projektu

 

1

 

 

 

Drzewica

 

Rozbudowa oświetlenia oraz modernizacja obiektów małej architektury w parkach na Osiedlu Mieszka I i Bolesława Chrobrego.

 

2

 

Świadczenia opiekuńcze dla osób niesamodzielnych w zakresie 365 dni w roku.

 

Głosowanie zostanie przeprowadzone w dniach 22 marca - 5 kwietnia

1)    w formie tradycyjnej na karcie do głosowania (dostępnej w Urzędzie Miejskim w Drzewicy, w załączniku oraz pod adresem https://www.drzewica.pl/page/granty-obywatelskie 

lub

2)    w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza dostępnego pod adresem https://granty.drzewica.pl/

Karty do głosowania należy składać w Urzędzie Miejskim w Drzewicy – w urnie do głosowania umieszczonej w holu na parterze budynku.

Prawo do głosowania przysługuje wszystkim mieszkańcom miasta Drzewica - z zachowaniem zasady, że każdy głosujący może oddać tylko jeden głos na jeden projekt obywatelski, który będzie realizowany na terenie miasta Drzewica.

Rezultaty głosowania zostaną ustalone poprzez zsumowanie głosów ważnych oddanych na każdy z projektów. Wyniki poznamy do 14 kwietnia. Zadanie, które otrzyma największe poparcie, zostanie zaproponowane do realizacji w budżecie Gminy Drzewica na 2023 rok – podobnie jak zatwierdzone już projekty z siedemnastu sołectw.

Dodajmy, że środki finansowe na realizację tegorocznych projektów obywatelskich zostały podzielone na pule obejmujące miasto Drzewica oraz sołectwa Gminy Drzewica. W przypadku miasta pula wynosi 150.000 zł, natomiast każde z sołectw może rozdysponować po 5.000 zł.

Wszelkie niezbędne informacje i dokumenty dotyczące „Grantów Obywatelskich 2023” dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Drzewicy pod adresem:  https://www.drzewica.pl/page/granty-obywatelskie

Informacji udziela również ref. Natalia Biedrowska z Referatu Funduszy Zewnętrznych, Rozwoju Lokalnego i Promocji Urzędu Miejskiego w Drzewicy pod numerem telefonu (48) 375 79 83 wew. 46.