Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Wtorek, 5 lipca 2022
Imieniny: Antoniego, Bartłomieja i Karoliny
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Urząd

Fotograficzna retrospekcja na szlakach turystycznych w Drzewicy

14.05.2020
Lokalna Grupa Działania „Nad Drzewiczką” będzie realizowała projekt pn. „Rozwój infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Drzewica”, zakładający wykonanie tablic informacyjnych na szlakach turystycznych. W związku z tym serdecznie prosi mieszkańców o udostępnianie starych fotografii, które ukazują ciekawe miejsca, atrakcje turystyczne oraz zabytki Drzewicy.

Miło nam poinformować, że decyzją Zarządu Województwa Łódzkiego Lokalna Grupa Działania „Nad Drzewiczką” otrzymała dofinansowanie w wysokości 15.000 zł na realizację projektu pn. „Rozwój infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Drzewica”. Warte podkreślenia, że znalazła się w wąskim gronie zaledwie pięciu podmiotów, którym udzielono dotacji celowych w ramach trzeciego otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Łódzkiego z zakresu turystyki i krajoznawstwa w 2020 r.

Dofinansowany projekt zakłada zagospodarowanie szlaków turystycznych przebiegających przez Gminę Drzewica, przede wszystkim Szlaku Partyzanckiego im. mjra Henryka Dobrzańskiego - "Hubala", związanego z działalnością Oddziału Wydzielonego Wojska Polskiego oraz upamiętniającego martyrologię wsi polskiej, a także walki powstania styczniowego.

Cały szlak ma charakter ponadlokalny. Wiedzie przez teren trzech województw: świętokrzyskiego, mazowieckiego i łódzkiego: ze Skarbowej Góry koło Skarżyska-Kamiennej (woj. świętokrzyskie) przez Drzewicę aż do Radomska (woj. łódzkiego). Jego łączna długość wynosi 272 km.

Zagospodarowanie szlaku na terenie Gminy Drzewica nastąpi poprzez montaż i ustawienie tablic informacyjnych w miejscach ogólnodostępnych dla mieszkańców i turystów. LGD „Nad Drzewiczką” zamierza umieścić na terenie Drzewicy pięć tablic prezentujących ciekawe miejsca, atrakcje turystyczne i zabytki miasta. Tablice mają zawierać m.in. stare fotografie wybranych lokalizacji miasta, dzięki czemu oglądający będą mogli przenieść się w czasie, porównując Drzewicę sprzed wielu lat do stanu obecnego.

Ta fotograficzna retrospekcja nie będzie możliwa bez pomocy mieszkańców Drzewicy. LGD „Nad Drzewiczką” zwraca się więc do Państwa z gorącą prośbą o udostępnianie archiwalnych zdjęć miasta, m.in. placu Wolności, placu Kościuszki, toru kajakowego, plaży nad zalewem, ulicy Stawowej, ale nie tylko. Inne lokalizacje również będą mile widziane.

Jeśli posiadają Państwo w swoich domowych zbiorach takie fotografie, bardzo prosimy o ich wypożyczanie do celów skopiowania bądź nadsyłanie skanów. Fotografie można dostarczać do Urzędu Miejskiego w Drzewicy drogą pocztową (adres: ul. St. Staszica 22, 26-340 Drzewica) lub mailową (adresy: lgd@drzewica.pl lub ugm@drzewica.pl) w terminie do 30 czerwca 2020 roku.

Więcej informacji udzielamy pod numerem telefonu (48) 375 79 82, natomiast w załączeniu publikujemy druk zgody na wykorzystanie fotografii i oświadczeń o prawach autorskich.