Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Czwartek, 25 lipca 2024
Imieniny: jakuba, Krzysztofa i Walentyny
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Urząd

Dziewiętnaste absolutorium Burmistrza Drzewicy Janusza Reszelewskiego

02.07.2021
W czwartek, 1 lipca 2021 roku odbyła się XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Drzewicy. Dzięki poprawie sytuacji epidemicznej mogła mieć formę stacjonarną, dlatego została przeprowadzona w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego. Najważniejszym punktem posiedzenia było udzielenie Burmistrzowi Drzewicy Januszowi Reszelewskiemu absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2020 rok.   

Pierwsza część obrad przebiegła pod znakiem sprawozdania z działalności międzysesyjnej, które przedstawił Burmistrz Drzewicy Janusz Reszelewski. Informacja obejmowała okres od 27 maja do 1 lipca 2021 roku. Jej integralnym elementem był raport inwestycyjny:

Przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

7 czerwca przeprowadzono przetarg na „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Drzewica w drugim półroczu roku 2021”. W wyznaczonym terminie złożono 1 ofertę. Cena: 1.047,60 zł/tonę odpadów niesegregowanych (było: 993,60 zł/tonę), 1.026,00 zł/tonę odpadów segregowanych (było: 993,60 zł/tonę). Wykonawca: PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. 28 czerwca zawarto umowę na wykonanie tych usług.

Przeprowadzono zapytania ofertowe

*  31 maja przeprowadzono zapytanie ofertowe na wykonanie remontów dróg gruntowych:

Zadanie 1. Remont drogi gruntowej w miejscowości Żardki.  W wyznaczonym terminie złożono 3 oferty. Cena oferty najdroższej: 70.322,54 zł. Cena oferty najtańszej: 15.911,28 zł. Termin realizacji do 15 lipca 2021 r. Wykonawca: P.P.H.U. Bogdan Kaśkiewicz z Mroczkowa Gościnnego.

Zadanie 2. Remont drogi gruntowej w miejscowości Świerczyna. W wyznaczonym terminie złożono 3 oferty. Cena oferty najdroższej: 72.980,08 zł. Cena oferty najtańszej: 25.830,00 zł. Termin realizacji do 15 lipca 2021 r. Wykonawca: P.P.H.U. Bogdan Kaśkiewicz z Mroczkowa Gościnnego.

Zadanie 3. Remont drogi gruntowej w miejscowości Brzustowiec. W wyznaczonym terminie złożono 3 oferty. Cena oferty najdroższej: 68.687,14 zł. Cena oferty najtańszej: 24.314,64 zł. Termin realizacji do 15 lipca 2021 r. Wykonawca: P.P.H.U. Bogdan Kaśkiewicz z Mroczkowa Gościnnego.

* 2 czerwca przeprowadzono zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji technicznej dla potrzeb budowy i rozbudowy placów zabaw i siłowni zewnętrznych:

Zadanie 1. Budowa placu zabaw w Drzewicy (działka nr 138/1 za dworcem autobusowym).  W wyznaczonym terminie złożono 9 ofert. Cena oferty najdroższej: 15.990,00 zł. Cena oferty najtańszej: 2.350,00 zł. Termin realizacji do 16 lipca 2021 r. Wykonawca: PRB Consulting Jarosław Bąchorek z Ostrowca Świętokrzyskiego.

Zadanie 2. Montaż elementów siłowni zewnętrznej w miejscowości Brzustowiec (działka 1/3 przy szkole). W wyznaczonym terminie złożono 9 ofert. Cena oferty najdroższej: 7.380,00 zł. Cena oferty najtańszej: 2.829,00 zł. Termin realizacji do 16 lipca 2021 r. Wykonawca: PRB Consulting Jarosław Bąchorek z Ostrowca Świętokrzyskiego.

Zadanie 3. Montaż elementów siłowni zewnętrznej w miejscowości Domaszno (działki 1606/1, 1616/1, 1617/1, 1615 i 1618/1 przy szkole). W wyznaczonym terminie złożono 9 ofert. Cena oferty najdroższej: 9.840,00 zł. Cena oferty najtańszej: 2.829,00 zł. Termin realizacji do 16 lipca 2021 r. Wykonawca: PRB Consulting Jarosław Bąchorek z Ostrowca Świętokrzyskiego.

Zadanie 4. Montaż elementów siłowni zewnętrznej w miejscowości Jelnia (działka 287/1 przy szkole). W wyznaczonym terminie złożono 9 ofert. Cena oferty najdroższej: 19.680,00 zł. Cena oferty najtańszej: 2.091,00 zł. Termin realizacji do 16 lipca 2021 r. Wykonawca: PRB Consulting Jarosław Bąchorek z Ostrowca Świętokrzyskiego.

Zadanie 5. Montaż elementów siłowni zewnętrznej w miejscowości Krzczonów (działki 1076 i 1077 przy szkole). W wyznaczonym terminie złożono 9 ofert. Cena oferty najdroższej: 6.765,00 zł. Cena oferty najtańszej: 1.845,00 zł. Termin realizacji do 16 lipca 2021 r. Wykonawca: PRB Consulting Jarosław Bąchorek z Ostrowca Świętokrzyskiego.

Zadanie 6. Montaż elementów siłowni zewnętrznej w miejscowości Brzuza (działki 623, 624, 625 przy placu zabaw). W wyznaczonym terminie złożono 9 ofert. Cena oferty najdroższej: 6.765,00 zł. Cena oferty najtańszej: 1.845,00 zł. Termin realizacji do 16 lipca 2021 r. Wykonawca: PRB Consulting Jarosław Bąchorek z Ostrowca Świętokrzyskiego.

Zadanie 7. Montaż huśtawki bocianie gniazdo na placu zabaw w miejscowości Żardki (działki 863/1, 864/1, 865 i 978). W wyznaczonym terminie złożono 9 ofert. Cena oferty najdroższej: 6.765,00 zł. Cena oferty najtańszej: 1.845,00 zł. Termin realizacji do 16 lipca 2001 r. Wykonawca: PRB Consulting Jarosław Bąchorek z Ostrowca Świętokrzyskiego.

* 2 czerwca przeprowadzono zapytanie ofertowe na zakup używanego lekkiego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrówce. W wyznaczonym terminie złożono 1 ofertę. Cena oferty: 69.000,00 zł.  Wykonawca: IPS STRAŻAK SAM Ciechanów. Jest to drugie postępowanie, poprzednie zostało unieważnione z powodu niezgodności oferowanego sprzętu z opisem przedmiotu zamówienia.

* 11 czerwca przeprowadzono zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji technicznej dla potrzeb budowy parkingu przed budynkiem OSP w Radzicach Dużych. W wyznaczonym terminie złożono 4 oferty.

Cena oferty najdroższej: 50.430,00 zł. Cena oferty najtańszej: 7.380,00 zł.

Termin realizacji do 30 listopada 2021 r. Wykonawca: Firma Usługowa MS Materek Szymon z Przysuchy.

* 11 czerwca przeprowadzono zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji technicznej dla potrzeb budowy i przebudowy boisk szkolnych.

Zadanie 1. Budowa boiska przy szkole podstawowej w Drzewicy. W wyznaczonym terminie złożono 9 ofert. Cena oferty najdroższej: 30.750,00 zł. Cena oferty najtańszej: 4.900,00 zł. Termin realizacji do 30 listopada 2021 r. Wykonawca: UPK PRZEKRÓJ Maciej Styś Łochów.

Zadanie 2. Przebudowa boiska przy szkole w Brzustowcu. W wyznaczonym terminie złożono 9 ofert. Cena oferty najdroższej: 30.750,00 zł. Cena oferty najtańszej: 3.690,00 zł. Termin realizacji do 16 lipca 2021 r. Wykonawca: Firma Usługowa MS Materek Szymon z Przysuchy

* 11 czerwca przeprowadzono zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji technicznej dla potrzeb dobudowy oświetlenia drogowego.

Zadanie 1. Dobudowa odcinka linii oświetlenia drogowego w Jelni. W wyznaczonym terminie złożono 5 ofert. Cena oferty najdroższej: 20.295,00 zł. Cena oferty najtańszej: 6.027,00 zł. Termin realizacji do 30 listopada 2021 r. Wykonawca: JULMAR Marzena Jaciubek Drzewica.

Zadanie 2. Dobudowa odcinka linii oświetlenia drogowego ul. Stawowa (Przedszkole).  W wyznaczonym terminie złożono 5 ofert. Cena oferty najdroższej:11.685,00 zł. Cena oferty najtańszej: 4.059,00 zł. Termin realizacji do 30 listopada 2021 r. Wykonawca: JULMAR Marzena Jaciubek Drzewica.

Zadanie 3. Dobudowa odcinka linii oświetlenia drogowego ul. Staszica (do Szkolnej). W wyznaczonym terminie złożono 5 ofert. Cena oferty najdroższej: 8.610,00 zł. Cena oferty najtańszej: 4.157,00 zł. Termin realizacji do 30 listopada 2021 r. Wykonawca: PELDOM Sp. z o.o. Grójec.

Zadanie 4. Dobudowa odcinka linii oświetlenia drogowego ul. Kilińskiego (Delikatesy). W wyznaczonym terminie złożono 5 ofert. Cena oferty najdroższej: 8.610,00 zł. Cena oferty najtańszej: 4.157,00 zł. Termin realizacji do 30 listopada 2021 r. Wykonawca: PELDOM Sp. z o.o. Grójec.

Zadanie 5. Dobudowa jednego stanowiska słupowego w Krzczonowie (koło szkoły). W wyznaczonym terminie złożono 5 ofert. Cena oferty najdroższej: 6.150,00 zł. Cena oferty najtańszej: 2.706,00 zł. Termin realizacji do 30 listopada 2021 r. Wykonawca: PRB Consulting Jarosław Bąchorek z Ostrowca Świętokrzyskiego.

* 11 czerwca przeprowadzono zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji technicznej dla potrzeb budowy i przebudowy chodników.

Zadanie 1. Przebudowa chodników i dróg dojazdowych przy szkole w Domasznie. W wyznaczonym terminie złożono 3 oferty. Cena oferty najdroższej: 15.313,00 zł. Cena oferty najtańszej: 4.920,00 zł. Termin realizacji do 30 listopada 2021 r. Wykonawca: Firma Usługowa MS Materek Szymon z Przysuchy.

Zadanie 2. Budowa chodnika przy ulicy Stawowej (za przedszkolem). W wyznaczonym terminie złożono 3 oferty. Cena oferty najdroższej: 19.618,00 zł. Cena oferty najtańszej: 6.150,00 zł. Termin realizacji do 30 listopada 2021 r. Wykonawca: Firma Usługowa MS Materek Szymon z Przysuchy.

Zadanie 3. Budowa chodnika przy ulicy Słowackiego. W wyznaczonym terminie złożono 3 oferty. Cena oferty najdroższej: 24.354,00 zł. Cena oferty najtańszej: 6.150,00 zł. Termin realizacji do 30 listopada 2021 r. Wykonawca: Firma Usługowa MS Materek Szymon z Przysuchy.

* 14 czerwca przeprowadzono zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji technicznej dla potrzeb przebudowy i remontów dróg gminnych.

Zadanie 1. Budowa drogi ul. Błonie w Drzewicy.  W wyznaczonym terminie złożono 4 oferty. Cena oferty najdroższej: 97.686,60 zł. Cena oferty najtańszej: 17.220,00 zł. Termin realizacji do 17 grudnia 2021 r. Wykonawca: Firma Usługowa MS Materek Szymon z Przysuchy.

Zadanie 2. Remont drogi gminnej Brzustowiec Kolonia. W wyznaczonym terminie złożono 6 ofert. Cena oferty najdroższej: 83.394,00 zł. Cena oferty najtańszej: 8.548,50 zł.  Termin realizacji do 17 grudnia 2021 r. Wykonawca: Firma Usługowa MS Materek Szymon z Przysuchy

Zadanie 3. Remont drogi gminnej w Dąbrówce. W wyznaczonym terminie złożono 6 ofert. Cena oferty najdroższej: 97.354,50 zł. Cena oferty najtańszej: 9.225,00 zł. Termin realizacji do 17 grudnia 2021 r. Wykonawca: Firma Usługowa MS Materek Szymon z Przysuchy.

Zadanie 4. Remont drogi gminnej w Trzebinie. W wyznaczonym terminie złożono 6 ofert. Cena oferty najdroższej: 48.289,50 zł. Cena oferty najtańszej: 4.900,00 zł. Termin realizacji do 17 grudnia 2021 r. Wykonawca: Łukasz Ząbecki z Aleksandrowa.

Ogłoszono zapytania ofertowe

* 22 czerwca ogłoszono zapytanie ofertowe na rozbudowę sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego w Zakościelu. Termin składania ofert: 2 lipca 2021 r.

* 22 czerwca ogłoszono zapytanie ofertowe na remont odcinków sieci wodociągowej w Drzewicy (ul. Hubala, Kilińskiego i Plac Wolności).

Termin składania ofert: 2 lipca 2021 r.

Zadania w realizacji

* Trwa remont budynku dawnego gimnazjum, wykonywane są roboty instalacyjne i budowlane.

* Rozpoczęto wykonanie robót budowlanych związanych z budową budynku klubu sportowego MGKS Drzewica.

* Rozpoczęto wykonanie robót budowlanych związanych „Termomodernizacją Domku Wędkarza”.

* Trwa budowa linii oświetlenia ulicznego w Radzicach Dużych.

Przetargi w opracowaniu

* Dostawa instalacji fotowoltaicznych na szkołach.

* Remont dróg gminnych: ulicy Szkolnej i Cmentarnej oraz Jelnia Miecka.

Wotum zaufania i absolutorium

Kolejna część sesji miała charakter sprawozdawczo-absolutoryjny. Po omówieniu „Raportu o stanie Gminy Drzewica za rok 2020” i dyskusji Rada udzieliła jednogłośnego wotum zaufania Burmistrzowi Drzewicy Januszowi Reszelewskiemu. Również jednogłośnie zagłosowała za udzieleniem Burmistrzowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok. Dzięki temu Burmistrz Janusz Reszelewski otrzymał już swoje dziewiętnaste absolutorium.

Strategia i Program

Efektem posiedzenia są także uchwały w sprawach: * przyjęcia do realizacji Strategii Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Drzewica * przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Drzewica w 2021 roku.

Obszerne informacje na temat uchwał Rady Miejskiej w Drzewicy oraz inwestycji Gminy Drzewica dostępne są na stronach: http://www.bip.drzewica.pl/ i http://drzewica.esesja.pl/

Zapraszamy także do obejrzenia sesji on-line na kanale Gminy Drzewica na YouTube.