Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Wtorek, 30 maja 2023
Imieniny: Ferdynanda, Gryzeldy i Zyndrama
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Urząd

Drzewiczanie w kampanii „Twoje słowa. Moja godność”

12.05.2022
We wtorek, 10 maja 2022 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Drzewicy odbyło się uroczyste podpisanie deklaracji przystąpienia do sieci tworzącej koalicję wspierającą kampanię „Twoje słowa. Moja godność”. Celem tej  inicjatywy jest przeciwdziałanie „dziadurzeniu”, czyli używaniu dyskryminującego języka wobec osób starszych.

Kampania „Twoje słowa. Moja godność” to kolejny etap projektu „Język wobec starości, szacunek w praktyce” realizowanego przez Stowarzyszenie Forum 4 Czerwca z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Realizacja projektu odbywa się w siedmiu gminach województwa łódzkiego, w tym na terenie Drzewicy za pośrednictwem  Drzewickiego Centrum Wolontariatu „Ofiarna Dłoń”.

Wtorkowe spotkanie, będące oficjalną inauguracją kampanii,  zgromadziło przedstawicieli gminnych władz samorządowych na czele z Burmistrzem Drzewicy Januszem Reszelewskim i Zastępcą Burmistrza Dominikiem Niemirskim, reprezentantów lokalnych instytucji i organizacji działających na rzecz osób starszych, drzewickich seniorów oraz gości z Opoczna i Niemojowic. Swoją obecnością zebrani potwierdzili wsparcie dla osób starszych oraz  sprzeciw wobec „dziadurzenia” - używania w stosunku do seniorów protekcjonalnego i dyskryminującego języka.

Po obejrzeniu filmu „Co to jest dziadurzenie” i wystąpieniu  ambasadorki kampanii „Twoje słowa, moja godność” Zdzisławy Majchrowskiej uczestnicy spotkania wysłuchali prelekcji Magdaleny Skrzydlewskiej - koordynatorki projektu „Język wobec starości, szacunek w praktyce”. Wykład traktujący o wielu aspektach problemu „dziadurzenia” został dopełniony prezentacją multimedialną. Głos zabrał także Burmistrz Janusz Reszelewski, zaznaczając, że wspieranie postaw i zachowań przeciwdziałających „dziadurzeniu” to realizacja podstawowego zadania samorządu, czyli dbania o komfort życia mieszkańców w każdym jego obszarze.

Kulminacyjnym punktem uroczystości była ceremonia podpisania deklaracji przystąpienia do sieci tworzącej koalicję wspierającą kampanię „Twoje słowa. Moja godność”. Pod dokumentem następującej treści:

W przekonaniu, iż używanie wobec osób starszych dyskryminującego języka jakim jest dziadurzenie (gerontomowa) przyczynia się do obniżenia ich samooceny, sprzyja rezygnacji ze społecznej aktywności i pozbawia osoby starsze podmiotowości; uznając godność jako jedno z podstawowych praw człowieka i przeciwstawiając się dyskryminacji w  jakiejkolwiek formie;

przystępujemy do kampanii

TWOJE SŁOWA. MOJA GODNOŚĆ

Deklarujemy wsparcie dla podejmowanych w naszej społeczności lokalnej wszelkich działań edukacyjnych, informacyjnych i aktywizujących, które służyć będą realizacji tego celu.

         podpisy złożyło dziesięć osób:

- Janusz Reszelewski - Burmistrz Drzewicy,

- Dominik Niemirski – Zastępca Burmistrza i Prezes Drzewickiego Centrum Wolontariatu "Ofiarna dłoń",

- Janina Iwona Rosłaniec - Dyrektorka Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzewicy,

- Paulina Wołynkiewicz - Kierowniczka Dzienny Dom "Senior+" w Drzewicy,

- Agnieszka Brola - Dyrektorka Powiatowego Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Drzewicy,

- Paweł Wójcik – reprezentujący NZOZ Przychodnia Rodzinna „Dom-Med.” w Jelni,

- Irena Kwiecień - Prezeska Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Drzewicy,

- Edyta Bartos Minkina - Prezeska Centrum Aktywności Lokalnej w Drzewicy,

- Edyta Kowalska - Kierowniczka Rejonowej Przychodni Zdrowia w Drzewicy,

- Maria Madej – aktywistka Klubu Seniora w Drzewicy.

Sygnatariusze deklaracji wyrazili nadzieję, że wspólne działania pozwolą ograniczyć przyczyny dziadurzenia* (gerontomowy*) i uświadomią negatywne skutki tego zjawiska dla funkcjonowania osób starszych.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu, kampanii oraz problemu „dziadurzenia” dostępne są stronie: dziadurzenie.org

* dziadurzenie - do stosowania w mowie potocznej

* gerontomowa - do stosowania w języku naukowo-publicystycznym