Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Sobota, 26 września 2020
Imieniny: Cypriana, Justyny i Łucji
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Urząd

Drzewica będzie miała Młodzieżową Radę Miejską

19.11.2019
W grudniu odbędą się wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Drzewicy. Uczniowie gminnych szkół podstawowych oraz szkoły powiatowej działającej na terenie Drzewicy wybiorą 15 radnych.

W pierwszej połowie bieżącego roku Urząd Miejski w Drzewicy we współpracy ze szkołami działającymi na terenie Gminy Drzewica zrealizował projekt edukacyjno-obywatelski pn. "I Sesja Dzieci i Młodzieży w Drzewicy". Inicjatywa miała na celu, m.in.: upowszechnianie idei samorządowych i aktywności społecznej oraz uczczenie 590. rocznicy nadania praw miejskich Drzewicy. Obejmowała szkolne kampanie wyborcze, wybory młodzieżowych radnych, posiedzenia komisji, warsztaty samorządowe, prelekcję historyczną dotyczącą dziejów miasta oraz główny punkt, czyli I Sesję Dzieci i Młodzieży (1 czerwca). 

Sukces projektu zaowocował planami kontynuowania działań, które propagują idee samorządności wśród młodzieży, kształtując postawy prospołeczne, obywatelskie, demokratyczne i patriotyczne. W efekcie władze samorządowe postanowiły powołać do życia Młodzieżową Radę Miejską, będącą reprezentacją młodzieży zamieszkałej i uczącej się na terenie Gminy i Miasta Drzewica.

Zgodnie ze Statutem, będącym integralną częścią Uchwały o utworzeniu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Drzewicy:

* W skład MRM wchodzi 15 radnych z gminnych szkół podstawowych oraz szkoły ponadpodstawowej funkcjonującej na terenie Drzewicy.

* Radni wybierani są w wyborach (powszechnych, równych, bezpośrednich, tajnych i większościowych) przeprowadzonych przez szkolne komisje wyborcze.

* Kadencja MRM trwa dwa lata. Pierwsza kadencja zakończy się do dnia 31 października 2021 roku.

* Pierwszą sesję nowo wybranej MRM zwołuje przewodniczący Rady Miejskiej w ciągu 14 dni od ogłoszenia zbiorczych wyników wyborów do MRM.

* Na pierwszej sesji MRM wybiera ze swego grona przewodniczącego, dwóch wiceprzewodniczących oraz sekretarza.

* Przewodniczący MRM zwołuje sesje w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na 5 miesięcy w roku szkolnym.

* W ramach MRM działają trzy komisje stałe: * komisja budżetu, finansów i rozwoju gospodarczego * komisja oświaty, kultury, sportu, turystyki, bezpieczeństwa i spraw społecznych * komisja rolnictwa, leśnictwa, ochrony środowiska i gospodarki komunalnej.

* Nadzór nad działalnością MRM sprawuje Rada Miejska w Drzewicy.

Wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Drzewicy I kadencji zostaną przeprowadzone w środę, 18 grudnia 2019 roku. Ich Koordynatorem będzie Zastępca Burmistrza Drzewicy Dominik Niemirski.

W załączeniu zamieszczamy:

  • Statut Młodzieżowej Rady Miejskiej w Drzewicy
  • Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia wyborów
  • Zarządzenie w sprawie podziału mandatów
  • Zarządzenie w sprawie wzorów dokumentów zgłoszeniowych.

Zachęcamy do zapoznania się z tymi dokumentami.