Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Piątek, 23 października 2020
Imieniny: Edwarda, Marleny i Seweryna
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Urząd

Droga w Brzustowcu przebudowana

26.11.2018

                W minionym tygodniu nastąpił odbiór prac budowlanych w związku z przebudową drogi gminnej w Brzustowcu(Smugi). Wykonanie prac opierało się na przebudowie istniejącej jezdni o nawierzchni asfaltowej w miejscowości. Wykonanie roboty rozbiórkowe: rozebranie nawierzchni z kostki betonowej oraz roboty ziemne: wykopy pod poszerzenia. Podbudowa wykonano z kruszywa łamanego, warstwa dolna oczyszczono i skropiono.

                Co do nawierzchni jezdni – została wyrównana istniejąca podbudowa mieszanką mineralno-asfaltową a nawierzchnie wykonano z mieszanek mineralno-bitumicznych.

                Pozostały zakres prac to oczyszczenie rowów, oczyszczenie przepustów a także utwardzenie poboczy kruszywem.