Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Poniedziałek, 28 listopada 2022
Imieniny: Jakuba, Stefana i Romy
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Urząd

Dofinansowanie na termomodernizację „Domku Wędkarza” w Drzewicy

29.04.2020
Gmina Drzewica pozyskała unijne dofinansowanie na kolejną inwestycję infrastrukturalną. Tym razem prawie pół miliona złotych na zadanie pn. Termomodernizacja budynku „Domek Wędkarza”, które ma być realizowane w cyklu dwuletnim.

Miło nam poinformować, że wniosek Gminy Drzewica znalazł się na liście projektów wybranych do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020: Osi priorytetowej IV Gospodarka Niskoemisyjna, Działania IV.2 Termomodernizacja budynków, Poddziałania IV.2.2 Termomodernizacja budynków.  Dofinansowanie ma wartość 497.925,02 zł przy szacunkowych kosztach projektu wynoszących 831.025,53 zł.

Gminna inwestycja będzie polegała na kompleksowej termomodernizacji budynku „Domek Wędkarza”. Zakres rzeczowy obejmie:

- docieplenie ścian i stropodachu

- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej

- wykonanie instalacji grzewczej z zastosowaniem pompy ciepła

- wymianę oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne typu LED

- budowę instalacji fotowoltaicznej w celu obniżenia zużycia energii elektrycznej budynku. 

Okres realizacji projektu przewidziany jest na lata 2020-2021.