Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Czwartek, 23 maja 2024
Imieniny: Leoncjusza, Michała i Renaty
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Urząd

Cztery uczniowskie projekty z pasji do historii

12.04.2024
W ramach drugiej edycji inicjatywy pn. „Poczuj pasję do historii Drzewicy” zespoły uczniowskie z terenu Gminy Drzewica zgłosiły cztery propozycje projektów obywatelskich adresowanych do młodych ludzi. Zadanie rekomendowane do realizacji zatwierdzi Młodzieżowa Rada Miejska w Drzewicy, a realizatorzy projektu otrzymają grant w wysokości do 5.000,00 zł.

Inicjatywa „Poczuj pasję do historii Drzewicy” to kolejna po „Kreatywnej Młodzieży” oferta drzewickiego samorządu skierowana do młodego pokolenia mieszkańców. Stanowi formę młodzieżowego budżetu obywatelskiego. Przebiega w formule konsultacji społecznych z uczniami szkół podstawowych i szkoły ponadpodstawowej, działających na terenie gminy i miasta Drzewica.

Pierwszym etapem konsultacji było zgłaszanie projektów o charakterze nieinwestycyjnym, mających na celu poszerzanie i pielęgnowanie wiedzy o historii Drzewicy oraz honorowych obywatelach miasta. Propozycje wysuwane przez trzyosobowe zespoły uczniów pod opieką nauczycieli mogły dotyczyć m.in. lekcji patriotyzmu, warsztatów, seminariów, debat, zawodów, konkursów, wydarzeń artystycznych, happeningów, pikników czy też akcji promocyjnych i społecznych.

W ustalonym terminie (do 19 marca 2024 r.) młodzież ze szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Drzewica zgłosiła cztery propozycje  obywatelskich projektów historycznych:

  • „(…) wraca dziś pamięć o tych, których nie ma” – Jan Szymański – kierownik szkoły w Brzustowcu” – Szkoła Podstawowa w Brzustowcu;
  • „Historyczny szlak ulicami Drzewicy” – Szkoła Podstawowa w Domasznie;
  • „Historia na TAK” – Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Drzewicy;
  • „Połączeni historią – poznajmy się lepiej” -  Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Radzicach Dużych.

Wszystkie złożone wnioski przeszły weryfikację w Urzędzie Miejskim w Drzewicy i spełniły wymogi formalne. Teraz oceny celowości projektów dokonają członkowie Młodzieżowej Rady Miejskiej w Drzewicy, biorąc pod uwagę m.in. stopień zaangażowania odbiorców zadania, merytoryczną jakość (w tym spójność kosztorysu z opisem działań i założonymi rezultatami realizacji inicjatywy) oraz zasięg oddziaływania.

W terminie do 14 czerwca 2024 roku Młodzieżowa Rada Miejska zatwierdzi w drodze uchwały projekt rekomendowany do realizacji. Po tej rekomendacji Burmistrz Drzewicy zaproponuje Radzie Miejskiej w Drzewicy uwzględnienie w budżecie zadania wytypowanego przez młodzież oraz zabezpieczenie środków na sfinansowanie grantu.

Działania projektowe będą realizowane od 2 września do 15 grudnia 2024 roku. Muszą mieć charakter ogólnodostępny i nieodpłatny, a także zakładać udział co najmniej 15 odbiorców.

Załącznik: