Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Poniedziałek, 22 lipca 2024
Imieniny: Magdaleny, Mileny i Wawrzyńca
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Urząd

Cztery kreatywne projekty dla młodzieży

10.03.2023
W ramach inicjatywy „Kreatywna Młodzież 2023” zespoły uczniowskie z terenu Gminy Drzewica zgłosiły cztery propozycje projektów obywatelskich adresowanych do młodych ludzi. Zadania rekomendowane do realizacji zatwierdzi Młodzieżowa Rada Miejska w Drzewicy, a realizatorzy projektów otrzymają granty w wysokości do 5.000,00 zł.

„Kreatywna Młodzież” to kolejna inicjatywa drzewickiego samorządu skierowana do młodego pokolenia mieszkańców. Stanowi formę młodzieżowego budżetu obywatelskiego. Przebiega w formule konsultacji społecznych z uczniami szkół podstawowych i szkoły ponadpodstawowej, działających na terenie gminy i miasta Drzewica.

W bieżącym roku realizowana jest druga edycja „Kreatywnej Młodzieży”. W jej ramach trzyosobowe zespoły uczniów po opieką nauczycieli mogły zgłaszać propozycje projektów obywatelskich adresowanych do młodych ludzi. Nieinwestycyjne zadania o wartości do 5.000,00 zł mogły dotyczyć m.in. organizacji warsztatów, seminariów, debat, zawodów, konkursów, wydarzeń artystycznych, happeningów, pikników, wyjazdów, akcji promocyjnych i społecznych.

W ustalonym terminie (do 3 marca 2023 r.) młodzież zgłosiła cztery propozycje projektów obywatelskich:

* „Niecodzienna lekcja wychowania fizycznego” (SP im. Mikołaja Kopernika w Radzicach Dużych),

* „W zdrowym ciele zdrowy duch” (SP im. Stefana Żeromskiego w Domasznie),

* „Drzewiccy „olimpijczycy” na tropie tradycji” (SP im. Polskich Olimpijczyków w Drzewicy),

* „Dawniej i dziś - naturalnie nad Drzewiczką” (SP w Idzikowicach).

Wszystkie wnioski przeszły weryfikację w Urzędzie Miejskim w Drzewicy i spełniły wymogi formalne.

Teraz oceny celowości projektów dokonają członkowie Młodzieżowej Rady Miejskiej w Drzewicy, biorąc pod uwagę m.in. stopień zaangażowania odbiorców zadania, merytoryczną jakość (w tym spójność kosztorysu z opisem działań i założonymi rezultatami realizacji inicjatywy) oraz zasięg oddziaływania.

W terminie do 30 czerwca 2023 roku Młodzieżowa Rada Miejska zatwierdzi w drodze uchwały listę projektów rekomendowanych do realizacji. Po tej rekomendacji Burmistrz Drzewicy zaproponuje Radzie Miejskiej w Drzewicy uwzględnienie w budżecie zadań wytypowanych przez młodzież oraz zabezpieczenie środków na sfinansowanie grantów.

Działania projektowe będą realizowane od 11 września do 15 grudnia 2023 roku. Muszą mieć charakter ogólnodostępny i nieodpłatny, a także zakładać udział co najmniej 15 odbiorców.