Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Wtorek, 5 lipca 2022
Imieniny: Antoniego, Bartłomieja i Karoliny
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Urząd

Burmistrz Drzewicy na uroczystej inauguracji kolejnego etapu modernizacji PKP Intercity Remtrak Sp. z o.o. w Idzikowicach

27.05.2019
              W dniu 23 maja 2019 r. w Idzikowicach odbyła się uroczystość oficjalnej inauguracji kolejnego etapu modernizacji PKP Intercity Remtrak pt. „Remtrak na nowych torach rozwoju”, której centralnym punktem była prezentacja nowego logotypu Spółki zależnej PKP Intercity.

                Na evencie swoją obecnością zaszczycił Zarząd i Kierownictwo Spółki PKP Intercity S.A. wraz z Panem Prezesem Markiem Chraniukiem na czele, a także Zarząd drugiej Spółki zależnej od PKP Intercity, WARS S.A.

                Wszyscy oficjalnie zaproszeni goście przybyli do Oddziału Idzikowice pociągiem specjalnym prowadzonym przez niedawno wyremontowaną lokomotywę EP05-23, której naprawę główną wykonywał Remtrak Warszawa Grochów.

                Na samym początku uroczystości przybyłych gości powitał Prezes PKP Intercity Remtrak Sp. z o.o., Pan Zbigniew Ciemny, który przedstawił historię Spółki oraz postęp, jaki Spółka poczyniła przez lata aż do dnia dzisiejszego.

                Kolejnymi wystąpieniami były m.in. przemowy Pana Tomasza Gontarza, Dyrektora Biura Ministra Infrastruktury, Pana Andrzeja Adamczyka, który odczytał list od Pana Ministra, wystąpienie Posła na Sejm RP, Pana Roberta Telusa a także przedstawicieli władz lokalnych w tym Burmistrza Drzewicy Janusza Reszelewskiego. Wszyscy przemawiający zwrócili uwagę na fakt, jak ważny ośrodek zatrudnienia w regionie stanowi PKP Intercity Remtrak Oddział Idzikowice.

                W kolejnej części głos zabrał Prezes PKP Intercity S.A., Pan Marek Chraniuk, który wyjaśnił jak ważna jest zmiana nazwy Spółki Remtrak z punktu widzenia Grupy PKP Intercity. Na końcu przemówienia Prezes PKP Intercity S.A. wraz z Prezesem PKP Intercity Remtrak Sp. z o.o. dokonali oficjalnej prezentacji nowego Logo Spółki, które zapowiada symbolicznie rozpoczęcie nowego etapu w historii Spółki oraz całej grupy PKP Intercity.

                Kolejny etap uroczystości stanowiły dalsze przemówienia Prezesów obu Spółek, podczas których zaprezentowano oficjalny timelaps z wizualizacją nowego zaplecza technicznego Oddziału Idzikowice po zakończeniu III etapu rozbudowy.

Po przemówieniach przyszedł czas na zwiedzanie zakładu przez przybyłych gości.

                Na uroczystości nie zabrakło również pracowników administracji i warsztatu naprawczego, którzy z zainteresowaniem słuchali na temat planów rozwoju pracodawcy, który po zakończeniu III etapu rozbudowy planuje zwiększyć zatrudnienie w Oddziale Idzikowice o blisko 400 osób.

Trochę informacji o Spółce Remtrak

Zakład Usług Taborowych Remtrak Sp. z o.o. powstał w 1999 roku i do 2014 r. był spółką Grupy PKP z większościowym udziałami PKP S.A. W 2011 r. PKP Intercity S.A. odkupiła mniejszościowe udziały, a od 2014 r. jest jedynym wspólnikiem spółki. PKP Intercity S.A. tworzy Grupę Kapitałową, w skład której wchodzą PKP Intercity S.A., WARS S.A. i PKP Intercity Remtrak Sp. z o.o. Wraz ze zmianą nazwy spółki, Remtrak wkracza w nowy etap rozwoju.

Jest to związane z rozpoczynającym się trzecim etapem modernizacji PKP Intercity Remtrak i Oddziału w Idzikowicach. Celem tego procesu jest urynkowienie spółki i rozszerzenie dotychczasowych kompetencji. Obecny etap obejmie budowę nowej hali naprawczej dla lokomotyw i wagonów wraz z wózkownią oraz hali napraw zestawów kołowych. Pozwoli to na jednoczesną naprawę większej liczby wagonów. Zakończenie prac zaplanowane jest na 2021 rok.

Cały proces modernizacji rozpoczął się w maju 2016 roku. W ramach pierwszego etapu rozbudowy m.in. zbudowano nowoczesną komorę lakierniczą, a także zrealizowano inwestycje, które znacząco poprawiły komfort pracy. Koszt pierwszego etapu modernizacji wyniósł 8,7 mln zł netto.

Drugi etap modernizacji zaczął się w maju 2017 roku. W tym czasie Oddział w Idzikowicach powiększył się o nową halę produkcyjną wyposażoną w wiele specjalistycznych stanowisk naprawczych, co pozwoliło usprawnić proces naprawy wagonów, zwiększyć efektywność i jeszcze mocniej uniezależnić się od podmiotów zewnętrznych.

Rozbudowywany zakład w Idzikowicach stanowi ważny ośrodek zatrudnienia w regionie, a liczba pracowników stale rośnie. Na koniec 2018 roku pracowało w nim 349 osób. We wszystkich oddziałach Remtrak zatrudniał ponad 500 pracowników. Dynamika wzrostu zatrudnienia w Oddziale w Idzikowicach jest bardzo duża. Jeszcze na koniec 2014 roku w zakładzie pracowało 145 osób, co oznacza, że na przestrzeni czterech lat wzrost zatrudnienia wyniósł 140%. Przyczyniło się do tego efektywne zarządzanie spółką i trwający od 2016 roku proces modernizacji zakładu, który przełożył się na zwiększenie zakresu wykonywanych prac. Niezwykle ważny był w tym zakresie rok 2017, w którym liczba pracowników Oddziału w Idzikowicach zwiększyła się o ponad 120.

Rozpoczynający się kolejny etap rozbudowy zakładu wpłynie na dalszy wzrost zatrudnienia. Potrzebnych będzie wielu specjalistów i inżynierów wykonujących naprawy na poziomie utrzymania P4 i P5. Docelowo pracę w Oddziale Idzikowice w Libiszowie znajdzie około 400 nowych pracowników.

PKP Intercity Remtrak Sp. z o.o. po III etapie rozbudowy zakładu w Libiszowie planuje rozpocząć także utrzymanie lokomotyw elektrycznych poprzez wykonywanie napraw na poziomie P4.

Wzrost ilości przeglądów i napraw

Systematycznie rośnie liczba zleceń, które Remtrak wykonuje dla PKP Intercity. W latach 2014-2018 spółka zrealizowała aż 1867 zleceń. W 2014 roku było ich 257, a w ubiegłym roku już 540. Były to głównie przeglądy na poziomie P4. Wraz z modernizacją Oddziału w Idzikowicach i poszerzeniem jego kompetencji systematycznie zwiększa się zakres usług, jakie Remtrak świadczy na rzecz PKP Intercity.

Od 2014 do końca 2018 roku spółka zrealizowała lub wciąż realizuje umowy o łącznej wartości 522,1 mln zł netto. Największa z nich zawarta została w 2017 roku i dotyczy przeglądów okresowych na czwartym poziomie utrzymania aż 954 wagonów osobowych. Umowa jest wciąż realizowana, a jej wartość z prawem opcji wynosi 246,8 mln zł netto.

Źródło: PKP Intercity Remtrak Sp. z o.o.

Zdjęcia: PKP Intercity Remtrak Sp. z o.o.