Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Czwartek, 27 lutego 2020
Imieniny: Gagrieli, Liwii i Leonarda
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Budżet Gminy i Miasta Drzewica na 2018 rok uchwalony jednogłośnie! - XXXIV Sesja Rady Gminy i Miasta w Drzewicy

28.12.2017
28 grudnia 2017 r. odbyła się ostatnia już w tym roku XXXIV Sesja Rady Gminy i Miasta w Drzewicy. Najważniejsza w tej sesji uchwała dotycząca budżetu Gminy i Miasta w Drzewicy na rok 2018 została przyjęta przez radę jednogłośnie. Równie ważna informacja to pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu budżetu na rok 2018 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta w Drzewicy. Szczegółowe informacje dotyczące budżetu oraz wszystkich pozostałych uchwał znajdziecie Państwo jak zawsze w Biuletynie Informacji Publicznej. Ponadto podjęto niżej wymienione uchwały:

- w sprawie zmian w budżecie,

- w sprawie wprowadzenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta w Drzewicy na lata 2017-2020,

- w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy i Miasta w Drzewicy na lata 2018-2022,

- w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy i Miasta w Drzewicy na rok 2018,

- w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy i Miasta Drzewica na dofinansowanie zakupu wraz z montażem kolektorów słonecznych w celu ograniczenia niskiej emisji

            Stałym punktem obrad Rady jest również informacja z działalności międzysesyjnej. Od ostatniej listopadowej sesji najważniejsze informacje to:

1. Zawarcie umów na:

- Unieszkodliwienie odpadów azbestowych od mieszkańców Gminy Drzewica,

- Przeprowadzenie konserwacji i utrzymanie w sprawności oświetlenia drogowego na terenie Gminy i Miasta Drzewica w 2018 roku,

- Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Drzewica w pierwszym półroczu 2018 roku.

2. Odebrano inwestycje:

- Przebudowa drogi gminnej w Jelni,

- Przebudowa drogi gminnej w Radzicach Małych,

- Budowa Chodnika przy ul. Szkolnej w Drzewicy

- Oświetlenie stadionu miejskiego – Budżet Obywatelski Drzewicy 2017.

3. Inwestycje pozostające w realizacji:

- Przebudowa drogi gminnej w Domasznie,

- Przebudowa drogi gminnej w Żardkach.

            Ponadto zaopiniowano plany prac komisji na I półrocze 2018 roku. Gminny Komendant Ochrony Przeciwpożarowej Marian Kłobucki przedstawił sprawozdanie z wykonania zadania publicznego pt. „Przygotowanie jednostek OSP do działań ratowniczo-gaśniczych.

            28 grudnia 2017 roku to również ostatni dzień kiedy oficjalnie Dyrektorem Regionalnego Centrum Kultury w Drzewicy jest Krzysztof Kowalski. Panu Dyrektorowi za pracę oraz zaangażowanie w tworzenie, upowszechnianie i funkcjonowanie kultury na terenie Gminy i Miasta Drzewica podziękowania, a także życzenia wszelkiej pomyślności, zdrowia oraz realizacji swoich pasji i zainteresowań,  złożył Burmistrz.