Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Poniedziałek, 22 lipca 2024
Imieniny: Magdaleny, Mileny i Wawrzyńca
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Urząd

Analiza zapotrzebowania na węgiel

24.10.2022
W związku z uchwaloną przez Sejm ustawą, na mocy której gminy mogą prowadzić sprzedaż węgla po preferencyjnych cenach, Burmistrz Drzewicy zwraca się z prośbą do mieszkańców Gminy Drzewica o zgłaszanie do dnia 28 października 2022 r. (tj. piątek) zapotrzebowania na węgiel kamienny na aktualny sezon grzewczy. Pozwoli to do wstępnego ustalenia liczby gospodarstw domowych zainteresowanych preferencyjnym zakupem i odpowiednio zaplanować działania w zakresie dystrybucji węgla na terenie gminy.

Według założeń ustawy maksymalna cena węgla ma wynosić 2000 złotych brutto za 1 tonę a uprawnionymi do zakupu węgla po preferencyjnej cenie będą gospodarstwa domowe, które spełniają warunki uprawniające do otrzymania dodatku węglowego*.

Informacje dotyczące potrzeb w zakresie ilości węgla kamiennego (z podaniem adresu gospodarstwa domowego, ilości i rodzaju węgla) można zgłaszać osobiście w sali ślubów w Urzędzie Miejskim w Drzewicy przy ul. Stanisława Staszica 22 (parter budynku), telefonicznie pod nr (48) 375 79 85, (48) 375 79 17, (48) 375 72 00 lub elektronicznie na adres e-mail: mgops@drzewica.pl. Sugerujemy skorzystanie z formularza zamieszczonego w załączniku.

Z informacji uzyskanych podczas spotkania z Wojewodą Łódzkim wynika, że łączny limit zakupu węgla na cały sezon grzewczy będzie wynosił 3 tony na jedno gospodarstwo domowe.

Burmistrz Drzewicy prowadzi obecnie rozmowy z przedsiębiorcami prowadzącymi składy węgla na terenie Gminy Drzewica, które wstępnie wyraziły chęć współpracy w tym zakresie z Gminą.

Zakupu węgla można będzie dokonać po złożeniu odpowiedniego wniosku, którego wzór będzie dostępny na stronie BIP Gminy Drzewica, po uchwaleniu i wejściu w życie ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, która obecnie jest w trakcie procesu legislacyjnego.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (48) 375 66 31.

Osoby wypełniające formularz proszone są o zapoznanie się z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ dotyczącą przetwarzania danych w związku z analizą zapotrzebowania na paliwo stałe wśród mieszkańców Gminy Drzewica, dostępną w załączniku.

 

* art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692 i 1967).