Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Niedziela, 3 marca 2024
Imieniny: Kingi, Maryna i Tycjana
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Urząd

AKCJA SPOŁECZNA „CZYSTA DRZEWICA 2022”

08.04.2022
W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Ziemi od 21 do 29 kwietnia 2022 roku na terenie Gminy Drzewica odbywać się będzie akcja społeczna „Czysta Drzewica”. Jej organizatorami są Urząd Miejski w Drzewicy oraz Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Drzewicy. Inicjatywa ma na celu promowanie postaw prośrodowiskowych w społeczeństwie i dążenie do mitygacji (ograniczenia) zmian klimatu.

Akcja „Czysta Drzewica” będzie polegała na sprzątaniu porzuconych odpadów „bytowych” z miejsc publicznych. Co ważne, nie obejmie usuwania odpadów niebezpiecznych – do tego celu wyznaczony jest specjalny zespół w ramach funkcjonowania służb miejskich.

Do udziału w akcji serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy Drzewica – indywidualnie bądź w zorganizowanych grupach.  Zgodnie z regulaminem do akcji mogą przystąpić:

a) pełnoletni mieszkańcy oraz dzieci pozostające pod opieką rodziców bądź pełnoletnich opiekunów, którzy uczestniczą w akcji indywidualnie - po uprzednim zgłoszeniu udziału;

b) grupy zorganizowane (placówki oświatowe, instytucje, przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe, itp.) zgłoszone przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu organizującego grupę, przy czym osoby niepełnoletnie, w tym uczniowie placówek oświatowych pozostają pod opieką nauczyciela lub pełnoletniej osoby wskazanej w zgłoszeniu.

Deklaracje udziału w akcji od osób indywidualnych oraz zgłoszenia udziału grup zorganizowanych od podmiotów będą przyjmowane w wersji papierowej w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Drzewicy lub w wersji elektronicznej (skan dokumentów) za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres ugm@drzewica.pl, w terminie do 20 kwietnia 2022 roku.

Dokładne terminy porządkowania oraz lokalizacje miejsc objętych sprzątaniem zostaną wyznaczone przez Urząd Miejski w porozumieniu z osobami, które zadeklarowały indywidualny udział w akcji, bądź też z opiekunami zorganizowanych grup.

Przed przystąpieniem do akcji uczestnicy otrzymają worki na śmieci i rękawice ochronne. Zostaną również poinformowani o prawidłowej segregacji odpadów.

Uwaga, w trakcie porządków nie będzie można:

a) podnosić ciężkich przedmiotów, w tym odpadów wielkogabarytowych (np. stare meble),

b) zbierać gruzu, potłuczonego szkła, strzykawek, materiałów opatrunkowych, środków medycznych oraz innych materiałów niebezpiecznych,

c) otwierać lub przenosić znalezionych beczek lub innych pojemników, gdyż mogą zawierać substancje toksyczne.

Selektywnie zebrane odpady „bytowe” zostaną zabezpieczone w workach i pozostawione w wyznaczonych punktach, po czym odebrane przez PGKiM w Drzewicy.

Zachęcamy Państwa do udziału w akcji „Czysta Drzewica”, a po więcej szczegółów odsyłamy do regulaminu, który publikujemy w załączeniu – podobnie jak dokumenty zgłoszeniowe.

Szczegółowe informacje można również uzyskać u ref. Jarosława Kasickiego w Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego w Drzewicy (tel. 48 375 79 81).