Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Sobota, 28 maja 2022
Imieniny: Augustyna, Ingi i Jaromira
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Urząd

105 tys. zł dla organizacji pozarządowych z Gminy Drzewica

11.02.2021

Loga

Miło nam poinformować, że organizacje pozarządowe z terenu Gminy Drzewica zrealizują kolejnych osiem projektów sfinansowanych w całości z "Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Łączna wartość projektów wynosi 105.000 zł.

Granty zostały przyznane przez Radę Stowarzyszenia LGD Dolina Pilicy w ramach dwóch naborów. Pochodzą ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”.  Instytucją Zarządzającą PROW 2014-2020 jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Dzięki LGD Dolina Pilicy wsparcie otrzyma sześć drzewickich stowarzyszeń. Dwa z nich zrealizują po dwa projekty. Okres realizacji przypada na lata 2021 i 2022, a środki unijne pokryją 100% kosztów każdego przedsięwzięcia.

LISTA DOFINANSOWANYCH PROJEKTÓW

Nabór 3/2020/G - Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystywaniem rozwiązań innowacyjnych.

1. Miejsko-Gminny Klub Sportowy Drzewica: „Zakup wózków do nawadniania boiska sportowego”  (wózków samodeszczujących) – kwota dofinansowania  30.000,00 zł.

2. Koło Gospodyń Miejskich „Drzewiczanki” w Drzewicy:  „Doposażenie dla KGM „Drzewiczanki”  (wyposażenie gastronomiczne, zestaw wystawienniczy) – kwota dofinansowania 10.000,00 zł.

3. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Drzewicy: „Doposażenie Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Drzewicy  w biurowy sprzęt wielofunkcyjny (zakup urządzenia wielofunkcyjnego, laptopa) – kwota dofinansowania 20.000,00 zł.                                                                                                         

Łączna kwota dofinansowania: 60.000,00 zł.

Nabór 4/2020/G - Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

1. Towarzystwo Przyjaciół Drzewicy: „Drzewica jaką pamiętam z dawnych lat” (konkurs literacki - nawiązujący do historii Drzewicy, wystawa historyczna) – kwota dofinansowania 5.000,00 zł.

2. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Drzewicy: „ Na szlakach turystycznych i przyrodniczych w Gminie Drzewica” (rajdy piesze - Nordig walking) – kwota dofinansowania 5.000,00 zł.

3. Drzewickie Centrum Wolontariatu "Ofiarna dłoń": Impreza lokalna "Ekologicznie, bezpiecznie i zdrowo", kwota dofinansowania 5.000,00 zł.

4. Centrum Aktywności Lokalnej w Drzewicy: „Zalew Drzewicki miejscem atrakcji turystycznych i zasobów przyrodniczych w Gminie Drzewica” (widowisko - pokazy laserowe na Zalewie Drzewickim) – kwota dofinansowania 10.000,00 zł.

5Koło Gospodyń Miejskich "Drzewiczanki" w Drzewicy: „Średniowieczne widowisko "Poczuj pasję do historii Drzewicy" – kwota dofinansowania 20.000,00 zł.

Łączna kwota dofinansowania: 45.000,00 zł.

Dodajmy, że od 2018 do 2021 roku LGD Dolina Pilicy przyznała organizacjom pozarządowym z Gminy Drzewica dofinansowanie w łącznej wysokości 468.158,00 zł. To wsparcie dotyczy projektów już zrealizowanych, planowanych do realizacji po podpisaniu umowy, a także wniosków po pozytywnej ocenie Rady LGD.