Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Wtorek, 20 lutego 2024
Imieniny: Anety, Lecha i Leona
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Urząd

„Samorządowy Lider Edukacji” dla Gminy Drzewica

09.07.2021
Gmina Drzewica otrzymała tytuł i certyfikat „Samorządowego Lidera Edukacji” oraz wyróżnienie nadzwyczajne „Lider Jakości Kształcenia” w ramach Jubileuszowej X edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji Gmin, Powiatów i Samorządnych Województw „Samorządowy Lider Edukacji”. Prestiżową statuetkę, certyfikat i wyróżnienie odebrał 5 lipca w Lublinie Burmistrz Drzewicy Janusz Reszelewski.

Program "Samorządowy Lider Edukacji" organizowany jest przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. To jeden z najbardziej cenionych i wartościowych projektów certyfikacyjnych w Polsce, porównywany do takich inicjatyw, jak konkurs "Teraz Polska" czy Polska Nagroda Jakości. Przyznanie certyfikatu to dla nagrodzonego samorządu powód do dumy i satysfakcji, ale to również promocja gminy.

Ideą programu, od pierwszej edycji w 2011 roku, jest identyfikowanie, nagradzanie i promowanie jednostek samorządu terytorialnego, które posiadają szczególne osiągnięcia w dziedzinie rozwoju edukacji i systemu oświaty,  a także podnoszenie jakości działań samorządów w sferze lokalnej polityki edukacyjnej.

Certyfikat „Samorządowego Lidera Edukacji” mogą otrzymać gminy, powiaty i samorządne województwa, które spełniają wszystkie bądź większość z poniższych kryteriów:

a. w sposób szczególny dbają o rozwój szkolnictwa na swoim terenie;

b. uznają, że rozwój szkolnictwa, edukacji i nauki to świadectwo nowoczesności i wysokich ambicji jednostki samorządu terytorialnego i przekonanie to starają się wcielać w życie;

c. wyróżniają się pod względem inwestycji w oświatę i jej infrastrukturę;

d. w sposób szczególny wspierają rozwój kultury lokalnej/regionalnej, a w szczególności wspierają twórczość kulturalną dzieci i młodzieży;

e. są organami prowadzącymi szkół i placówek oświatowych o szczególnych, znaczących osiągnięciach dydaktycznych, organizatorskich, kulturalnych lub sportowych;

f. są organami prowadzącymi szkół i placówek oświatowych realizujących oryginalne i interesujące programy kształcenia;

g. wspierają innowacje edukacyjne;

h. realizują samodzielnie lub we współpracy z partnerami społecznymi ciekawe projekty edukacyjne, naukowe lub kulturalne adresowane do młodzieży, studentów, nauczycieli itp.

i. posiadają szczególne osiągnięcia w zakresie wspierania rozwoju naukowego, sportowego i kulturalnego młodzieży;

j. w niedalekiej przeszłości wspierały albo wspierają obecnie szkolnictwo wyższe, bądź mogą pochwalić się ciekawymi formami współpracy z uczelniami wyższymi;

k. propagują „dobre praktyki” w dziedzinie nauki, edukacji, zarządzania oświatą i kultury;

Komisja Ekspertów złożona z naukowców pracujących w wybranych polskich uczelniach (m.in. Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Śląski, Wyższa Szkoła Humanitas) dokonuje oceny działań samorządów w sferze zarządzania oświatą. Samorządy, które spełnią określone regulaminem programu kryteria i uzyskają pozytywną recenzję ekspertów, otrzymują certyfikat i prestiżowy tytuł "Samorządowego Lidera Edukacji", mogą również otrzymać Wyróżnienia Nadzwyczajne. 

Bardzo nam miło, że Gmina Drzewica otrzymała zarówno certyfikat i tytuł "Samorządowego Lidera Edukacji", jak i wyróżnienie nadzwyczajne „Lidera jakości kształcenia”.

Certyfikat potwierdza, że Gmina Drzewica realizuje lokalną politykę edukacyjną w sposób wzorcowy: nowoczesny, innowacyjny, zgodny                                      z potrzebami interesariuszy JST, z uwzględnieniem aktualnych wyzwań demograficznych, kulturowych, gospodarczych i społecznych. Certyfikat stanowi potwierdzenie przestrzegania przez Gminę najwyższych standardów jakościowych w dziedzinie zarządzania lokalną przestrzenią edukacyjną.

Z kolei wyróżnienie nadzwyczajne „Lider jakości kształcenia” zaświadcza, że nasz samorząd w sposób szczególny troszczy się o podnoszenie jakości nauczania w placówkach oświatowych i pod tym względem może być wzorem do naśladowania dla innych JST.