Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Czwartek, 23 maja 2024
Imieniny: Leoncjusza, Michała i Renaty
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Jak założyć firmę

Od dnia 1 lipca 2011 r. obowiązują nowe przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (s.d.g) oraz nowy formularz wniosku do rejestracji działalności gospodarczej CEIDG-1, który zastąpił dotychczasowy formularz EDG-1.
Z dniem 1 lipca br. funkcjonuje Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzona przez Ministra Gospodarki.
CEIDG to system umożliwiający założenie firmy przez Internet i ewidencjonujący osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w Polsce.

System CEIDG umożliwia złożenie wniosku online o:


Powyższych czynności można dokonać przez Internet, z każdego miejsca w Polsce i za granicą, bez konieczności odwiedzania urzędu.

Uzyskanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, jest pierwszym krokiem na drodze do dopełnienia wszelkich formalności związanych z utworzeniem własnego przedsiębiorstwa.

Aby zarejestrować, zawiesić, wznowić działalność gospodarczą, zmienić wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub go wykreślić jako osoba fizyczna należy wybrać jeden z trybów postępowania:

  • Zalogowanie się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line i złożenie go elektronicznie,
  • Zalogowanie się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line, wydrukowanie i zaniesienie go do gminy,
  • Bez logowania się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line, wydrukowanie i zaniesienie go do gminy,
  • Pobranie i złożenie wniosku papierowego w gminie, Gmina przekształca go na wniosek elektroniczny,
  • Przesłanie wniosku listem poleconym do wybranej gminy. Podpis musi być notarialnie potwierdzony.

Elektroniczne złożenie wniosku odbywa się poprzez wypełnienie formularza CEIDG-1 online na stronach:

Wypełniony online wniosek CEIDG-1 musi być podpisany z użyciem:

  • podpisu elektronicznego, weryfikowanego za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, albo
  • podpisu potwierdzonego Profilem Zaufanym w ramach ePUAP (bezpłatny).