Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Niedziela, 16 czerwca 2024
Imieniny: Aliny, Anety i Benona
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne

Zasady kształtowania polityki przestrzennej przez jednostki samorządu terytorialnego, zakres i sposoby postępowania w sprawach przeznaczenia terenów na określone cele oraz ustalenia zasad ich zagospodarowania i zabudowy określa ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 wraz z późniejszymi zmianami), przyjmując ład przestrzenny i zrównoważony rozwój za podstawę tych działań. Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy odbywa się poprzez uchwalanie:

Wszelkie informacje związane z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym można znaleźć w serwisie e-mapa prowadzonym przez Urząd Miejski w Drzewicy pod adresem: http://www.drzewica.e-mapa.net/