Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Niedziela, 26 maja 2024
Imieniny: Eweliny, Jana i Pawła
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

PROW 2007-2013

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013


Logo PROW 2007-2013


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Europa inwestująca w obszary wiejskie


Gmina Drzewica uplasowała się w czołówce gmin z terenu województwa łódzkiego  najlepiej wykorzystujących środki unijne z PROW. Do najaktywniejszych beneficjentów PROW zaliczono sześć gmin , wśród których znalazła się także Gmina Drzewica. Operacje realizowano w ramach działań „Odnowa i rozwój wsi”, „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” oraz w ramach Osi IV LEADER. Operacje najczęściej dotyczyły ,budowy, remontu i wyposażenia świetlic, budowy obiektów sportowych, placów zabaw, chodników i remontu oczyszczalni.


 1. „Remont Placu Wolności w Drzewicy”

 2. „Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku strażnicy OSP w miejscowości Strzyżów z przeznaczeniem na świetlicę wiejską”

 3. „Przebudowa  i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku strażnicy OSP w miejscowości Dąbrówka z przeznaczeniem na świetlicę wiejską”.

 4. „Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku strażnicy OSP wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejska w Domasznie”

 5. „Rozbudowa i wyposażenie wraz ze zmianą sposobu użytkowania strażnicy OSP w m. Zakościele z przeznaczeniem na świetlicę wiejska”

 6. „Program zwiększenia atrakcyjności turystycznej Zalewu Drzewickiego - etap 1 (ścieżka pieszo-rowerowa, oświetlenie, plac zabaw, pomost pływający)”

 7. Remont stadionu MGKS „Gerlach” Drzewica w Drzewicy

 8. "Przebudowa boiska LKS "Radzice" w Radzicach Dużych" 

 9. „Budowa placu zabaw i boiska w miejscowości Brzuza”

 10. „Budowa placu zabaw w miejscowości w Radzice Małe”

 11. „Budowa zbiornika wyrównawczego wody pitnej na terenie stacji uzdatniania wody w Strzyżowie”.

 12. „Remont infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Drzewica”

 13. „Instalacja pomp ciepła i kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej w gminie Drzewica”

 14. „Organizacja Dożynek Powiatowo-Gminnych w Drzewicy”

 15. „Wydanie folderu i kalendarza promocyjno-informacyjnego Gminy  i Miasta Drzewica”

 16. „Organizacja imprez kulturalnych i sportowych na terenie gminy Drzewica”

 17. „Kultywowanie tradycji ludowych na terenie gminy Drzewica poprzez organizację dożynek gminnych”

 18. „Budowa placów zabaw w miejscowościach Domaszno i Dąbrówka”

 19. „Budowa placu zabaw w miejscowości w Radzice Duże”

 20. „Budowa siłowni zewnętrznych w miejscowości Drzewica”

 21. Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Strzyżów, Dąbrówka, Zakościele oraz odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Strzyżów

 22. "Rozbudowa, przebudowa i wyposażenie budynku OSP w Trzebinie z przeznaczeniem na świetlicę wiejska”