Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Poniedziałek, 22 lipca 2024
Imieniny: Magdaleny, Mileny i Wawrzyńca
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Gospodarka wodno-ściekowa

Gmina Drzewica to pierwsza gmina w Województwie Łódzkim w 100% skanalizowana. Dzięki temu Pani Wojewoda Łódzki wyznaczyła aglomerację Drzewica. Rozporządzenie Wojewody potwierdza, że gmina Drzewica wypełniła zobowiązania Rzeczypospolitej Polskiej przyjęte w Traktacie Akcesyjnym, dotyczące oczyszczania ścieków komunalnych.

Rozwój aglomeracji będzie odbywał się w kierunku objęcia kanalizacją wszystkich mieszkańców ( dalsze podłączenia do wybudowanej już kanalizacji), z jednoczesnym założeniem wzrostu liczby jej mieszkańców i rozwojem turystyki. Planowana ilość ścieków kierowanych na oczyszczalnię wyniesie 900 m3/dobę. Eksploatowana oczyszczalnia osiąga wymagane jakości ścieków odprowadzanych do środowiska (rzeki Drzewiczki).

Istniejąca sieć główna ma długość ok. 115,5 km, przyłącza to długość ok. 45,7 km. Do budynków zostało doprowadzonych 2367 sztuk przyłączy.

Ilość ścieków obecnie kierowanych na oczyszczalnię – 602 m3/dobę.

Przepompownia ścieków   Oczyszczalnia ścieków

Należy nadmienić, że Gmina Drzewica jest w pełni zwodociągowana, a mieszkańcy są zaopatrywani w wodę z lokalnych ujęć wody zlokalizowanych w Drzewicy i Strzyżowie.