Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Czwartek, 23 maja 2024
Imieniny: Leoncjusza, Michała i Renaty
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Oferty inwestycyjne

Informacje o gminie:
Gmina Drzewica położona jest we wschodniej części woj. łódzkiego. Gmina liczy 10.977 mieszkańców. W skład Gminy wchodzi miasto Drzewica i 17 sołectw. Powierzchnia Gminy wynosi 118 km². Gmina położona jest w zakolu rzeki Pilicy, północną część Gminy stanowią lasy spalskie. Przez Gminę przepływają dwie rzeki: Drzewiczka i Brzuśnia. Na rzece Drzewiczce przy granicach miasta znajduje się Zalew Drzewicki o powierzchni 64 ha. Zalew obok innych funkcji posiada także funkcję rekreacyjno-wypoczynkową. Jednym z najważniejszych wyróżników Gminy jest nowoczesny tor kajakarstwa górskiego. Gmina jest w pełni zwodociągowana i skanalizowana. Przez teren gminy biegnie droga wojewódzka 728 łącząca gminę ze stolicą. W pobliżu Gminy od strony północnej i południowej przebiegają dwie drogi krajowe nr 12 Piotrków Trybunalski- Lublin i nr 48 Tomaszów Mazowiecki – Kock. Teren Gminy przecinają dwie linie kolejowe: Centralna Magistrala Kolejowa oraz linia Tomaszów – Radom.

Nieruchomość niezabudowana.

Lokalizacja:
Drzewica, województwo łódzkie

Powierzchnia:
24.232 m²

Działki:
3/15; 3/16; 3/18; 3/19; 3/20

Forma własności:
Własność

Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa położona w Drzewicy przy ul. Stawowej. Działki te wydzielono z Zakładu Gerlach.

Przeznaczenie działki:

Dla tego terenu obowiązuje „Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego”, z ustaleń którego wynika:

  1. Działki nr: 3/18 i 3/19 – przeznaczenie podstawowe – zabudowa produkcyjna, składy i magazyny lub usługowa z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi.
  2. Działki nr: 3/15; 3/16; 3/20 – zabudowa usług turystyki wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi lub usługowa z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi oraz tereny urządzeń stacji uzdatniania wody wraz z ujęciem awaryjnym.

Uzbrojenie:
Przez działkę przebiega sieć wodociągowa i kablowa linia elektryczna. Na sąsiedniej działce (droga) znajduje się kolektor sanitarny.

Przywileje:
W dniu 15.01.2016 roku weszła w życie Uchwała nr XIII/103/2015 Rady Gminy i Miasta Drzewca z dn. 31 grudnia 2015 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe inwestycje i nowe miejsca pracy na terenie Gminy Drzewca w ramach pomocy de minimis.
Syndyk masy upadłości Przedsiębiorstwa Wielobranżowego ELPRO Rogulscy sp.j. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Drzewicy zawiadamia, że uzyskał zgodę na sprzedaż publiczną z wolnej ręki prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz hali produkcyjnej z budynkiem biurowym na tym gruncie. 

Więcej informacji dostępne jest pod adresem: www.kancelaria-kusmierek.pl w zakładce Biuro Syndyka - ELPRO/Sprzedaż nieruchomości.

Załącznik: