Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Niedziela, 16 czerwca 2024
Imieniny: Aliny, Anety i Benona
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Rolnictwo

Drzewica jest gminą rolniczą, 62,7% powierzchni gminy to użytki rolne. Przeważają gleby klasy V i VI - najlepsze spotyka się miejscami w południowej części gminy i  w dolinie rzeki Drzewiczki.

Struktura powierzchni

Ogólna powierzchnia gruntów Gminy Drzewica – 11.819 ha, w tym:

 • użytki rolne: 62,7%
 • grunty leśne: 33,1%

stanowi znaczny odsetek działalności rolniczej. 
Dominującą formą własności ziemi są indywidualne gospodarstwa rolne. 

Struktura użytków rolnych w gminie Drzewica:

Użytki rolne ogółem: 7410 ha, w tym:

 • grunty orne: 5586 ha
 • sady :157 ha
 • łąki trwałe: 654 ha
 • pastwiska trwałe: 712 ha

Produkcja roślinna

 • zboża podstawowe z mieszankami zbożowymi
 • ziemniaki

Wśród upraw największą powierzchnię zajmują zboża. 
Uprawy dominujące to: żyto, owies,  pszenżyto,  pszenica, kukurydza , ziemniaki. 

Produkcja zwierzęca

W produkcji zwierzęcej na terenie gminy Drzewica dominuje bydło, trzoda chlewna, owce i kozy. 

Liczba zwierząt gospodarskich ogółem – 2.476 szt., w tym wg gatunku:

 • bydło 2.117 szt.
 • trzoda chlewna 268 szt.
 • owce 77 szt.
 • kozy 14 szt.

PRZYDATNE LINKI:

1. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi  - www.minrol.gov.pl

2. Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi - www.lodzkie.eu

3. Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego - www.lodzkie.pl

4. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - www.arimr.gov.pl

5. Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach - www.lodr-bratoszewice.pl

6. Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego - www.izbarolnicza.lodz.pl

7. Agencja Rynku Rolnego - www.arr.gov.pl

8. Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa - http://piorin.gov.pl  


Urząd Miejski w Drzewicy informuje, że współpracuje z Powiatowym Zespołem Doradztwa Rolniczego w Opocznie.

Doradca: Robert Ziółkowski pełni dyżur we wtorki od godziny 8.00 – 14.00 

Tel: 782 191 964; e-mail: r.ziolkowski@lodr-bratoszewice.pl

Nadzór nad lasami niestanowiących własność Skarbu Państwa (lasy prywatne, osób fizycznych), pełni pracownik Starostwa Powiatowego w Opocznie.

Waldemar Leśniewski pełni dyżur w piątek od godziny 8.00 – 10.00

Tel: 695 616 352


ZGŁASZANIE szkód w uprawach rolnych wyrządzonych przez zwierzynę łowną prosimy zgłaszać do Urzędu Miejskiego w Drzewicy telefonicznie pod numerem telefonu 48 375 7981 lub osobiście w pokoju nr 26 (II piętro).