Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Wtorek, 4 października 2022
Imieniny: Edwina, Rosławy i Rozalii
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Rolnictwo

Drzewica jest gminą rolniczą, około 59% powierzchni gminy to użytki rolne. Przeważają gleby klasy V i VI - najlepsze spotyka się miejscami w południowej części Gminy i  w dolinie Drzewiczki.

Rolnictwo stanowi znaczny odsetek działalności gospodarczej. Dominującą formą własności ziemi są indywidualne gospodarstwa rolne. Wśród upraw największą powierzchnię zajmują żyto i ziemniaki. Ponadto uprawia się pszenicę, pszenżyto, owies. W produkcji zwierzęcej dominuje bydło, trzoda chlewna i owce. Znaczna część rolników nastawia się na produkcję mleka, które jest dostarczane do dwóch Spółdzielni Mleczarskich: Końskie i Włoszczowa.

Coroczne podsumowanie pracy i trudu rolników ma miejsce podczas Dożynek Gminnych.

Główne działy produkcji rolnej i zwierzęcej:

 • zboża podstawowe z mieszankami zbożowymi
 • ziemniaki
 • bydło 
 • trzoda chlewna

Wielkość gospodarstwa ( ha) ilość gospodarstw:

 • do 1 ha - 460
 • 1 – 5 ha - 916
 • 1 - 10 ha -1200
 • 1 - 15 ha -1231
 • 10 -15 ha - 31
 • 15 ha i więcej - 8 

Średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego wynosi 4,25 ha użytków rolnych.

Struktura użytków rolnych:
Grunty powierzchnia w ( ha)

 • użytki rolne 7357 ha
 • grunty orne 5622 ha
 • sady 160 ha
 • łąki 498 ha
 • pastwiska 715 ha
 • pozostałe grunty 362 ha

Struktura bonitacyjna gleb w gminie Drzewica:
Klasa bonitacyjna powierzchnia w ( ha)

 • I kl. 0
 • II kl. 0
 • III kl. 280 ha
 • IV. kl. 2.555 ha
 • V. kl. 4.162 ha
 • VI. kl. 3.308 ha 

Ogólna pow. gminy – 11.842 ha - 118 km2


PRZYDATNE LINKI:

1. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi  - www.minrol.gov.pl

2. Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi - www.lodzkie.eu

3. Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego - www.lodzkie.pl

4. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - www.arimr.gov.pl

5. Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach - www.lodr-bratoszewice.pl

6. Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego - www.izbarolnicza.lodz.pl

7. Agencja Rynku Rolnego - www.arr.gov.pl

8. Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa - http://piorin.gov.pl  

BADANIA  GLEBY

W roku 2013 Gmina sfinansowała w całości badania zasobności gleby (P,K,Mg) i badania odczynu pH gleby wraz z określeniem potrzeb wapnowania.

Badania gleby wykonano u 43 rolników z terenu gminy, wszystkich którzy zgłosili swoje grunty do przeprowadzenia badania..

W roku 2014 rolnicy, którzy posiadają aktualne badania gleby ( 4 lata) będą mogli skorzystać z dofinansowania Gminy do zakupu wapna nawozowego. 


ZGŁASZANIE

szkód w uprawach rolnych wyrządzonych przez zwierzynę łowną

Przynależność poszczególnych sołectw do obwodów łowieckich:

Lp.

Nazwa koła

Sołectwo

Tel. kontaktowy

Uwagi

1.

K.Ł. „Gerlach” w Drzewicy

Żardki, Domaszno, Zakościele, Strzyżów, Werówka, Drzewica, Radzice Małe (część sołectwa), Żdżary

p. Sołtysiak

Tel. 602127938

p. Kowalczyk

Tel. 531316316

 

2.

K. Ł. „Diana” w Warszawie

Idzikowice (część sołectwa), Brzuza (część sołectwa), Radzice Małe (część sołectwa)

p. Świderczak

Tel. 660635909

 

3.

K.Ł. „Bażant” w Opocznie

Idzikowice (część sołectwa), Brzuza (część sołectwa)

p. Stranias

Tel. 668197796

 

4.

K.Ł. „Dzik” w Nowym Mieście

Brzustowiec (część sołectwa)

p. Lepa

Tel. 694435121

 

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. Tel. 483757981 (Urząd Miejski) lub osobiście w pokoju nr  26 (II piętro).