Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Niedziela, 16 czerwca 2024
Imieniny: Aliny, Anety i Benona
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Zmiana wpisu

Przedsiębiorca jest obowiązany zgłaszać organowi ewidencyjnemu zmiany stanu faktycznego i prawnego odnoszące się do przedsiębiorcy i wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, w zakresie danych zawartych w zgłoszeniu, powstałe po dniu dokonania wpisu do CEIDG, w terminie 7 dni od dnia powstania tych zmian.

Przedsiębiorca składa jeden wniosek (formularz CEIDG-1) o zmianę do CEIDG, który jest jednocześnie wnioskiem o zmianę (aktualizację) do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON), zgłoszeniem aktualizacyjnym (NIP), zgłoszeniem aktualizacyjnym płatnika składek albo jego zmiany (ZUS/KRUS), w dowolnym urzędzie gminy w całej Polsce, lub elektronicznie bezpośrednio do CEIDG (dla osób posiadających bezpieczny podpis elektroniczny lub profil zaufany e PUAP).

Druki wniosku CEIDG-1 są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki, w systemie CEIDG oraz można je otrzymać w Urzędzie Gminy i Miasta w Drzewicy pok.22 II piętro, można również złożyć wniosek o zmianę wpisu do CEIDG.

Wnioski o zmianę wpisu do CEIDG są wolne od opłat.

Organ gminy wprowadza wniosek CEIDG-1 do systemu CEIDG nie później niż następnego dnia roboczego dnia roboczego po jego otrzymaniu (momentem otrzymania jest dzień w którym obywatel złożył dokument w Urzędzie w formie papierowej lub dzień, w którym obywatel podpisał wcześniej złożony wniosek w formie elektronicznej)

System CEIDG przekazuje wniosek CEIDG-1 do właściwego Urzędu Skarbowego, oddziału ZUS/KRUS oraz do GUS.

Wniosek o zmianę wpisu do CEIDG można złożyć w następujący sposób:

Dla osób dysponujących bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP bezpośrednio, elektronicznie do CEIDG, przy wykorzystaniu zamieszczonego w CEIDG kreatora lub aktywnego formularza.

Dla osób nie posiadających bezpiecznego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePUAP:

  • elektronicznie do CEIDG – w ciągu 7 dni należy zgłosić się do dowolnego urzędu gminy w Polsce w celu podpisania wcześniej wysłanego wniosku (Uwaga: czas realizacji wniosku rozpoczyna się w momencie jego podpisania). Należy mieć przy sobie dokument tożsamości w celu uwierzytelnienia wnioskodawcy.
  • w formie papierowej, osobiście lub przez pełnomocnika w dowolnym urzędzie gminy w Polsce. Należy mieć przy sobie dokument tożsamości w celu uwierzytelnienia wnioskodawcy.
  • pocztą do dowolnego urzędu gminy w Polsce, konieczne jest notarialne potwierdzenie podpisu.

W sytuacji zmiany wpisu do CEIDG przedsiębiorca w formularzu CEIDG-1 wypełnia dane identyfikacyjne oraz rubryki, których zmiana dotyczy, z zaznaczeniem kwadratu przy nazwie rubryki.