Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Piątek, 4 grudnia 2020
Imieniny: Barbary, Hieronima i Krystiana
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Wykreślenie wpisu

Wpis do ewidencji działalności gospodarczej CEIDG podlega wykreśleniu w przypadku zawiadomienia o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej.

Przedsiębiorca jest obowiązany zgłosić organowi ewidencyjnemu fakt zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej w terminie 7 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej.

Przedsiębiorca składa wniosek o wykreślenie wpisu w ewidencji działalności gospodarczej CEIDG na formularzu CEIDG-1.

Na terenie Gminy i Miasta Drzewica wniosek o wykreślenie wpisu do CEIDG można złożyć w Urzędzie Gminy i Miasta w Drzewicy pok.22 II piętro, bezpośrednio do CEIDG oraz pocztą za potwierdzeniem notarialnym podpisu.

Druki wniosku CEIDG-1 są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki, w systemie CEIDG oraz można je otrzymać w Urzędzie Gminy i Miasta w Drzewicy pok.22 II piętro.

Wnioski o wykreślenie wpisu do CEIDG są wolne od opłat.

Organ gminy wprowadza wniosek CEIDG-1 do systemu CEIDG nie później niż następnego dnia roboczego dnia roboczego po jego otrzymaniu (momentem otrzymania jest dzień w którym obywatel złożył dokument w Urzędzie w formie papierowej lub dzień, w którym obywatel podpisał wcześniej złożony wniosek w formie elektronicznej)

System CEIDG przekazuje wniosek CEIDG-1 do właściwego Urzędu Skarbowego, oddziału ZUS/KRUS oraz do GUS.

Wniosek o wykreślenie działalności gospodarczej wpisanej do CEIDG można złożyć w następujący sposób:

Dla osób dysponujących bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP bezpośrednio, elektronicznie do CEIDG, przy wykorzystaniu zamieszczonego w CEIDG kreatora lub aktywnego formularza.

Dla osób nie posiadających bezpiecznego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePUAP:

  • elektronicznie do CEIDG – w ciągu 7 dni należy zgłosić się do dowolnego urzędu gminy w Polsce w celu podpisania wcześniej wysłanego wniosku (Uwaga: czas realizacji wniosku rozpoczyna się w momencie jego podpisania). Należy mieć przy sobie dokument tożsamości w celu uwierzytelnienia wnioskodawcy.
  • w formie papierowej, osobiście lub przez pełnomocnika w dowolnym urzędzie gminy w Polsce. Należy mieć przy sobie dokument tożsamości w celu uwierzytelnienia wnioskodawcy.
  • pocztą do dowolnego urzędu gminy w Polsce, konieczne jest notarialne potwierdzenie podpisu.