Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Wtorek, 9 marca 2021
Imieniny: Dominika, Franciszki i Katarzyny
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Projekt „Ochrona środowiska naturalnego Gminy Drzewica poprzez opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej”

„Ochrona środowiska naturalnego Gminy Drzewica

poprzez opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej”

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności

w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013

 

                Gmina i Miasto Drzewica realizuje projekt pn.: „Ochrona środowiska naturalnego Gminy Drzewica poprzez opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej”

Cel projektu: realizacja pakietu klimatyczno-energetycznego do roku 2020

Cele pośrednie projektu:

- redukcja emisji gazów cieplarnianych pochodzących ze źródeł niskiej emisji w gminie Drzewica;

- zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy;

- zwiększenie efektywności energetycznej obiektów z terenu Gminy.

Projekt obejmujący zakres:

  1. Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej;
  2. Stworzenie bazy danych – inwentaryzacja emisji gazów cieplarnianych;
  3. Przeprowadzenie szkolenia dla pracowników
  4. Informacja i promocja dotycząca udziału dofinansowania POIiŚ w stworzeniu planów gospodarki niskoemisyjnej, upublicznienie informacji o opracowaniu planów.

Okres realizacji: sierpień 2014- marzec 2015

Wartość projektu: 28.228,50 zł

Wartość dofinansowania: 23.994,22 zł

Projekt jest realizowany w ramach:

Działania 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej

Priorytet IX. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna