Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Niedziela, 5 kwietnia 2020
Imieniny: Ireny, Kleofasa i Wincentego
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Indywidualizacja

INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III W GMINIE DRZEWICA

Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych
Numer projektu: POKL.09.01.02-10-079/11
Beneficjent: Gmina i Miasto Drzewica
Okres realizacji: od 16.01.2012 r. do 30.06.2013 r.
Wartość projektu: 205 220,40 zł


Charakterystyka projektu:
Projekt zakłada realizację dodatkowych zajęć w dla 197 uczniów klas I - III szkół podstawowych z terenu gminy Drzewica oraz doposażenie bazy dydaktycznej szkół uczestniczących w projekcie.

Uczniowie uczestniczą w zajęciach:

 • dla uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu, 
 • dla uczniów z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, 
 • logopedycznych, 
 • z gimnastyki korekcyjnej, 
 • szczególnie uzdolnionych z przedmiotów matematyczno - przyrodniczych, 
 • szczególnie uzdolnionych muzyczne, 
 • szczególnie uzdolnionych plastycznie, 
 • indywidualne zajęcia rewalidacyjne, 
 • dla uczniów z trudnościami w zdobywaniu umiejętności z języka angielskiego, 
 • indywidualne zajęcia socjoterapeutyczne. 

Szkoły, w których prowadzone są zajęcia dodatkowe, zostaną wyposażone w sprzęt komputerowy, meble oraz nowoczesne pomoce dydaktyczne o łącznej wartości ok.200 000 zł.

W projekcie biorą udział uczniowie ze:

 • Szkoły Podstawowej w Drzewicy 
 • Szkoły Podstawowej w Brzustowcu 
 • Szkoły Podstawowej w Idzikowicach 
 • Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Domasznie 
 • Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Radzicach Dużych