Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

środa, 14 listopada 2018
Imieniny: Emila, Laury i Rogera
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Organizacje pozarządowe

Organizacja pozarządowa, inaczej organizacja obywatelska, działająca z własnej inicjatywy na rzecz wybranego przez siebie interesu publicznego i niedziałająca w celu osiągnięcia zysku. Działalność organizacji pozarządowych reguluje "Ustawa o działalności organizacji pożytku publicznego i o wolontariacie" z dnia 24 kwietnia 2003 r.

Lista organizacji pozarządowych i Stowarzyszeń działających na terenie Gminy i Miasta Drzewica

 1. „Towarzystwo Przyjaciół Drzewicy” – przewodnicząca Anna Reszelewska, 
  Organizacja realizuje działania z zakresu pielęgnowania kulturowego dziedzictwa narodowego, pamięci historycznej. Wydaje kwartalnik „Wieści znad Drzewiczki”, na łamach którego oprócz informacji o historii, zabytkach przekazuje informacje z życia gminy i lokalnej społeczności. Organizacja działa od 1991 roku. 
 2. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków  Koło w Drzewicy" - przewodniczący Włodzimierz Pomykała.
  Organizacja pożytku publicznego  mająca osobowość prawną potwierdzoną zapisem w rejestrze sądowym.  Działa  od 1990 roku. Członkowie Koła pomagają mieszkańcom Drzewicy chorym na cukrzycę. Główne cele pomocy to  zaopatrywanie mieszkańców  w sprzęt  pomiarowy i podajniki do insuliny. Głównym celem  działalności organizacji jest edukacja, bo świadomy pacjent  to osoba  bez powikłań cukrzycowych.  Koło Diabetyków w Drzewicy utrzymuje stały kontakt z lekarzami, specjalistami  z różnych dziedzin, pomaga w dostępie do specjalistycznych klinik.  Organizuje wyjazdy i spotkania edukacyjne dzieci i młodzieży. Dla osób potrzebujących jest udostępniany Dom Samopomocowy, gdzie chorzy  w razie potrzeby mogą się  zgłaszać .
 3. Stowarzyszenie Działające Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Budzimy Nadzieje. - prezes pani Zenobia MichórskaStowarzyszenie powstało 10.12.2007r., jest organizacją pożytku publicznego nr KRS 0000294377.
  Statutowa działalność Stowarzyszenia prowadzona jest na rzecz osób niepełnosprawnych, ich rodzin, osób potrzebujących pomocy oraz ogółu społeczności. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej oraz  Kraje Unii Europejskiej.
  Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności pożytku publicznego w sferze zadań publicznych:
  - działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób    zagrożonych wykluczeniem społecznym
  - podejmowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych.
 4. „Ludowy Klub Kajakowy”- prezes Maria Smolarska. 
  Członkowie klubu organizują zawody sportowe rangi krajowej i międzynarodowej, promują zdrowy styl życia, wychowują młode pokolenia kajakarzy. Największe osiągnięcie sportowe to medal olimpijski w Sydney - 2000 r. 
 5. Miejsko-Gminny Klub Sportowy Drzewica" – prezes Krzysztof Czarnecki
  Klub piłkarski powstał w 1924 r. W roku 2014 obchodził 90-lecie istnienia. 
 6. Ludowy Klub Sportowy „Radzice” w Radzicach Dużych, prezes- Lech Nowak.
  Klub piłkarski w 2013 roku obchodził jubileusz 25-lecia. Corocznie organizowany jest Turniej w Piłce Nożnej o Puchar Stanisława Kowalczyka „Brata”. 
 7. Polski Związek Niewidomych Punkt Informacyjno-Konsultacyjny w Drzewicy – Koło Polskiego Związku Niewidomych w Drzewicy istnieje od 1993 roku. Koło zrzesza osoby niewidome i słabowidzące. Od 1993 do 1999 roku Koło zrzeszało osoby z terenu gminy i miasta Nowe Miasto, gminy i miasta Drzewica oraz gmin: Odrzywół, Klwów, Potworów i Gowarczów. Po reformie administracyjnej w 1999 r.  do 2003r. Koło Polskiego Związku Niewidomych w Drzewicy obejmowało osiem gmin powiatu opoczyńskiego, zrzeszało 100 członków. Od 2003 roku uruchomiono w Drzewicy Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla członków PZN z terenu Gminy i Miasta Drzewica kierowany przez Aleksandrę Domańską i Leokadię Hajęcką. Koło zrzesza 28 członków. Na terenie gminy i miasta Drzewica w budynku urzędu w każdy poniedziałek w godzinach od 10.00-12.00 zorganizowano dyżury. Koło organizuje szkolenia z zakresu orientacji przestrzennej i samoobsługi, prelekcje na temat metod rehabilitacji i zasad ich stosowania, prelekcje usprawniania widzenia i okulistyczne. Za uzyskane środki Koło dokonuje zakupów sprzętu rehabilitacyjnego m.in. zegarków mówiących, lasek, płynomierzy dźwiękowych, ciśnieniomierzy, termometrów i glukometrów mówiących.
 8. Koło Łowieckie „Gerlach” – prezes Andrzej Sołtysiak.
  Koło powstało w 1965 r. Zrzesza 16 członków
 9. Koło Nr 3 w Drzewicy Polskiego Związku Wędkarskiego – prezes - Ziemowit Jaciubek
  Koło organizuje zawody wędkarskie dla dorosłych i dzieci, uczestniczy również w zawodach wyjazdowych. Zrzesza 238 członków.
 10. Drzewickie Centrum Wolontariatu „Ofiarna Dłoń”- prezes Dominik Niemirski.
  Stowarszyszenie powstało 3 grudnia 2010 roku - głównym celem stowarzyszenia jest niesienie pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Prowadząc Świetlicę Integracyjną w Drzewicy dąży do wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży. Stosując innowacyjne wynalazki dydaktyczne i sprzęt multimedialny przyciąga uczestników na zajęcia edukacyjne, wychowawcze, integracyjne i rozrywkowe. Swoją działalnością wspiera również osoby w wieku emerytalnym i osoby niepełnosprawne. Współpracuje  z placówkami oświatowymi, instytucjami publicznymi oraz lokalnymi instytucjami pomocy społecznej. Mottem działalności są słowa Juliusza Verne: "Niesienie pomocy czyni z nas prawdziwych ludzi".
 11. Ludowy Klub Sportowy SYRENKA Zakościele. – prezes Mieczysław Stobieniecki.
  Klub piłkarski powstał w 2007 roku. 
 12. Lokalna Grupa Działania „Nad Drzewiczką” – prezes Andrzej Krzyżanowski.
  Stowarzyszenie działa na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich gminy Drzewica uwzględnia integrację osób marginalizowanych z lokalną społecznością, ochronę oraz promocję środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno – kulturowych, rozwój turystyki i sportu oraz popularyzację i rozwój produkcji wyrobów regionalnych. 
 13. Koła Gospodyń Wiejskich w Radzicach Dużych i Małych, Żardkach, Brzuzie, Trzebinie, Idzikowicach, Domasznie, Dąbrówce oraz w Strzyżowie - kultywują folklor opoczyński, uczestniczą w lokalnych i regionalnych świętach ludowych.
 14. Na terenie gminy Drzewica działa 11 Ochotniczych Straży Pożarnych.