Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Wtorek, 4 października 2022
Imieniny: Edwina, Rosławy i Rozalii
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Pomoc dla przedsiębiorców

Zwolnienie z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe inwestycje i nowe miejsca pracy na terenie Gminy Drzewica w ramach pomocy de minimis

Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budynki, budowle lub ich części związane z działalnością gospodarczą na których podatnik zrealizuje nowe inwestycje lub na których stworzy nowe miejsca pracy z wyłączeniem działalności handlowej.

  1. Warunkiem uzyskania zwolnienia na okres jednego roku jest utworzenie na terenie gminy Drzewica co najmniej 5 nowych miejsc pracy lub zrealizowanie nowej inwestycji, której łączne nakłady wyniosły co najmniej 350.000 zł, 
  2. Warunkiem uzyskania zwolnienia na okres dwóch lat jest utworzenie na terenie gminy Drzewica co najmniej 10 nowych miejsc pracy lub zrealizowanie nowej inwestycji, której łączne nakłady wyniosły co najmniej 600.000 zł
  3. Warunkiem uzyskania zwolnienia na okres trzech lat jest utworzenie na terenie gminy Drzewica co najmniej 20 nowych miejsc pracy lub zrealizowanie nowej inwestycji, której łączne nakłady wyniosły co najmniej 1.500.000 zł, 
  4. Warunkiem uzyskania zwolnienia na okres czterech lat jest utworzenie na terenie gminy Drzewica co najmniej 30 nowych miejsc pracy lub zrealizowanie nowej inwestycji, której łączne nakłady wyniosły co najmniej 1.800.000 zł,

Zwolnienie ma zastosowanie wyłącznie do budynków, budowli i gruntów na których zakup lub wybudowanie poniesiono udokumentowane nakłady inwestycyjne.
Zwolnienie będzie udzielane pod warunkiem, że działalność gospodarcza w nieruchomości objętej zwolnieniem prowadzona będzie przez cały okres zwolnienia oraz, że nieruchomość nie będzie w tym okresie wynajmowana, wydzierżawiana oraz zbyta.
Maksymalna pomoc udzielona podatnikowi nie może przekroczyć 100% kosztów zatrudnienia ( wynagrodzenia i jego pochodne) w przypadku pomocy na tworzenie nowych miejsc pracy.

Zwolnienie będzie udzielane pod warunkiem, że nowo utworzone miejsca pracy będą utrzymywane:

a) w przypadku zwolnienia o którym mowa w §4 pkt l przez okres co najmniej 2 lat,

b) w przypadku zwolnienia o którym mowa w §4 pkt 2 przez okres co najmniej 3 lat,

c) w przypadku zwolnienia o którym mowa w §4 pkt 3 przez okres co najmniej 4lat,

d) w przypadku zwolnienia o którym mowa w §4 pkt 4 przez okres co najmniej 5 lat,

Maksymalna pomoc udzielona podatnikowi nie może przekroczyć 100% nakładów finansowych w przypadku pomocy na nową inwestycję

Warunkiem nabycia prawa do zwolnienia jest złożenie przez przedsiębiorcę wniosku, który należy złożyć w terminie 2 miesięcy:

  • po zakończeniu inwestycji,

- w przypadku zakupu od dnia wydania przedmiotu umowy zawartym w akcie notarialnym,

- w przypadku budowy, rozbudowy, nadbudowy od dnia przyjęcia na stan środka trwałego- OT,

  • po utworzeniu nowych miejsc pracy.

Przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia z podatku od nieruchomości na podstawie § 4 pkt 1,2,3,4 uzyskuje ponownie prawo do ubiegania się o pomoc de minimis na zasadach opisanych w niniejszej uchwale po upływie 1 roku od daty zakończenia ostatniego okresu zwolnienia.