Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Niedziela, 3 lipca 2022
Imieniny: Anatola, Jacka i Mirosławy
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Urząd

XII Sesja Rady Miejskiej w Drzewicy

30.08.2019

30 sierpnia 2019 r. odbyła się XII Sesja Rady Miejskiej w Drzewicy.

Przed przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji oraz przegłosowaniu porządku obrad, Burmistrz Drzewicy Janusz Reszelewski uhonorował Druha Ryszarda Sobkiewicza, strażaka Ochotniczej Straży Pożarnej w Drzewicy. W związku z zakończeniem wieloletniej służby strażaka ochotnika oraz przejściem na zasłużoną emeryturę, Burmistrz serdecznie podziękował Druhowi za dotychczasową współpracę, a także okazywaną życzliwość wręczając kwiaty, pamiątkową statuetkę oraz list gratulacyjny. Wiele lat służby Druha Sobkiewicza to przede wszystkim poświęcenie w niesieniu bezinteresownej pomocy ludziom oraz nieustanny wysiłek w podejmowaniu inicjatyw na rzecz lokalnej społeczności. To także wiele dokonań  w służbie społeczeństwu i ojczyźnie, gotowość do niesienia pomocy będącym w potrzebie oraz zaangażowanie i ofiarność podczas akcji ratowniczo-gaśniczych. Życzymy Druhowi spełnienia wszelkich planów, pomyślności i szczęścia w życiu osobistym, dobrego zdrowia oraz pogody ducha.

            Po tym Burmistrz Drzewicy wręczył uroczyste akty powierzenia stanowisk dyrektorskich w placówkach oświatowych z terenu Gminy Drzewica, na które w minionych tygodniach ogłoszone zostały konkursy. Akty wręczono:

Małgorzacie Kuchenbecker – Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Drzewicy

Edycie Kołomańskiej – Przedszkole Samorządowe w Drzewicy

Małgorzacie Wawrzyńczak-Pawul – Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Radzicach Dużych.

Następnie przyjęto program obrad oraz przegłosowano protokoły z poprzednich sesji, po czym zgodnie z programem, Burmistrz Drzewicy przedstawił zwyczajowe sprawozdanie z działalności międzysesyjnej. Do najważniejszych bieżących informacji inwestycyjnych działalności Urzędu Miejskiego w Drzewicy należą:

Przeprowadzono przetargi

W dniu 3 lipca przeprowadzono przetarg na „Przebudowę i rozbudowę dworca autobusowego w Drzewicy II etap – wykonanie dróg dojazdowych  i chodników.”

W wyznaczonym terminie złożono 5 ofert.

Kwota zabezpieczona w budżecie 500.000,00 zł

Cena oferty najtańszej :     294.538,69 zł

Cena oferty najdroższej :   493.881,04 zł

Wykonawca : TIT BRUK Tomasz Knopik z Nowego Miasta.

 

W dniu 15 lipca przeprowadzono przetarg na „Przebudowę drogi gminnej  w miejscowości Domaszno III etap.”

W wyznaczonym terminie złożono 6 ofert.

Kwota zabezpieczona w budżecie 500.000,00 zł

Cena oferty najtańszej :     463.669,36 zł

Cena oferty najdroższej :   747.272,37 zł

Wykonawca : Zakład Budowlano-Drogowy DUKT Sp. z o.o. Włoszczowa

W dniu 31 lipca przeprowadzono przetarg na „Zakup energii elektrycznej na potrzeby grupy zakupowej gminy Drzewica”

W wyznaczonym terminie złożono 4 oferty.

Cena oferty najtańszej :     3.818.031,72 zł  (0,3310 zł/kW było 0,2086) + 58,7%

Cena oferty najdroższej :   4.267.890,48 zł (0,3700 zł/kW)

Wykonawca : PGE Obrót S.A. Rzeszów

Ogłoszono przetargi

W dniu 23 sierpnia 2019r ogłoszono przetarg na  „Przebudowę drogi gminnej w kierunku PKP w Idzikowicach”

Termin składania ofert : 9 września 2019r.

W dniu 23 sierpnia 2019r ogłoszono przetarg na  „Przebudowę ulicy Stawowej w Drzewicy”

Termin składania ofert : 9 września 2019r.

Przeprowadzono zapytania ofertowe.

W dniu 8 lipca przeprowadzono zapytanie ofertowe na Przebudowę szkoły podstawowej w Brzustowcu -  przebudowa dwóch sal lekcyjnych w celu poprawy ich funkcjonalności”.

Złożono jedną ofertę.

Cena : 34.688,95 zł

Wykonawca : Krzysztof Witoń Giełzów.

W dniu 8 lipca przeprowadzono zapytanie ofertowe na Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla potrzeb budowy budynku klubu sportowego MGKS Drzewica w technologii pasywnej.

Złożono trzy oferty.

Cena najtańszej :   23.248,00 zł

Cena najdroższej : 24.477,00 zł

Wykonawca : NEO Energetyka sp. z o.o. Warszawa.

W dniu 26 lipca przeprowadzono zapytanie ofertowe na „Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytkowym pomniku św. Jana Nepomucena w Drzewicy.”

Złożono pięć ofert.

Cena najtańszej :   29.800,00 zł

Cena najdroższej : 73.800,00 zł

Wykonawca : Joanna Mac Oświęcim.

W dniu 22 sierpnia przeprowadzono zapytanie ofertowe na „Budowę ogrodzenia boiska sportowego w miejscowości Żardki”

Złożono sześć ofert.

Cena najtańszej :     18.204,00 zł

Cena najdroższej :   59.888,70 zł

Wykonawca : Usługi Remontowe Krzysztof Guldziński z Opoczna

W dniu 23 sierpnia przeprowadzono zapytanie ofertowe na „Opracowanie dokumentacji technicznej dla potrzeb termomodernizacji budynku szkoły podstawowej ulica Szkolna w Drzewicy”

Złożono dziesięć ofert.

Cena najtańszej :     27.552,00 zł

Cena najdroższej : 282.848,34 zł

Trwają prace komisji przetargowej.

 

Unieważniono zapytanie ofertowe

W dniu 22 lipca  unieważniono  zapytanie ofertowe na „Przebudowę pomnika  w parku w Drzewicy”.

W wyznaczonym terminie nie złożono żadnej oferty.

W dniu 26 sierpnia  unieważniono  zapytanie ofertowe na „Przebudowę dachu na budynku komunalnym przy placu Narutowicza w Drzewicy.”

W wyznaczonym terminie nie złożono żadnej oferty.

Przetargi w przygotowaniu

Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie dawnego GERLACHA.

Przebudowa parkingów przy Urzędzie miejskim oraz ośrodku sportów wodnych.

Budowa siłowni zewnętrznych w Trzebinie i Giełzowie.

Budowa placu zabaw na skale – Budżet Obywatelski.

Przebudowa drogi w Dąbrówce.

 

Inwestycje w realizacji

Budowa świetlicy wiejskiej w Werówce.

Przebudowa drogi gminnej w Domasznie III etap.

Budowa dróg dojazdowych i parkingów na dworcu autobusowym w Drzewicy.

 

Odebrano zadania

Budowa odcinka linii oświetlenia drogowego w Trzebinie.

Opracowano dokumentację dla potrzeb rozbudowy oczyszczalni ścieków  w Drzewicy – trwa uzyskanie pozwolenia na budowę.

 

Ponadto podjęto niżej wymienione uchwały w sprawie:

- wprowadzenia zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Drzewica na lata 2019 – 2022.

- sprawie zmian w budżecie Gminy Drzewica na rok 2019.

- udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Opoczyńskiego reprezentowanego przez Zarząd Powiatu.

- ustalenia wysokości opłaty za zajęcie pasa drogowego na terenie Gminy Drzewica.

- zmiany ,,Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Drzewica”, uchwalonym uchwałą Rady Gminy i Miasta w Drzewicy Nr XXXVIII/292/2018 w dniu 19 kwietnia 2018 r.

- zmiany Regulaminu przyznawania Drzewickich Grantów Oświatowych, uchwalonych uchwałą Rady Gminy i Miasta w Drzewicy Nr XXI/169/2016 w dniu 29 września 2016 r.

- określenia środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania w Gminie Drzewica, w tym nauczycieli będących emerytami, rencistami i na nauczycielskim świadczeniu kompensacyjnym

- rozpatrzenia skargi na działalność organu wykonawczego.

- rozpatrzenia petycji mieszkańców w sprawie budowy drogi w Strzyżowie.

W celu uzyskania obszernych informacji na temat inwestycji oraz uchwał Rady Miejskiej w Drzewicy, zapraszamy na http://www.bip.drzewica.pl/ oraz http://drzewica.esesja.pl/

Zapraszamy także do obejrzenia materiału video z sesji pod adresem:

https://www.youtube.com/watch?v=-bADCxVRz6I