Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Niedziela, 14 sierpnia 2022
Imieniny: Alfreda, Maksymiliana i Selmy
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Urząd

Stypendia Burmistrza Drzewicy dla najlepszych uczniów

06.08.2021
Troje uczniów Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Drzewicy otrzymało Stypendia Burmistrza Drzewicy za szczególne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2020/2021.  Gratyfikacje finansowe odebrały 3 sierpnia 2021 roku.

Stypendium Burmistrza Drzewicy jest formą promowania szczególnie uzdolnionej młodzieży uczęszczającej do klas VII i VIII w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Drzewica. Przysługuje ono za wybitne osiągnięcia edukacyjne bądź sportowe.

Zgodnie z regulaminem, jest przyznawane uczniom, którzy:

- osiągają wysokie wyniki w nauce (średnia ocen na świadectwie co najmniej 4,75), przestrzegają regulaminów i zasad obowiązujących w szkole oraz spełniają co najmniej jedno z następujących kryteriów:

- uzyskali tytuł laureata lub finalisty konkursów o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim

- uzyskali tytuł laureata lub finalisty olimpiad

- osiągają wybitne wyniki sportowe oraz przestrzegają regulaminów i zasad obowiązujących w szkole oraz są medalistami wojewódzkich zawodów sportowych w dyscyplinach ujętych w kalendarzu Igrzysk Młodzieży Szkolnej, zarówno indywidualnych, jak i zespołowych, organizowanych przez Szkolny Związek Sportowy.

W roku szkolnym 2020/2021 te kryteria spełniły i stypendia naukowe otrzymało troje uczniów Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Drzewicy:

* Aleksandra Mydłowska (uczennica klasy VIII)

- finalistka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka polskiego;

- w roku szkolnym 2019/2020 uzyskała średnią ocen 5,72 i wzorowe  zachowanie.

 

* Nikodem Malczewski (uczennica klasy VII)

- laureat Wojewódzkiego Interdyscyplinarnego Konkursu Wiedzy o Filmie i Mediach FILMOWE ŁÓDZKIE - FILMOWE REGIONY POLSKI;

- w roku szkolnym 2019/2020 uzyskała średnią ocen 5,36 i wzorowe zachowanie.

 

 * Gabriela Matysiak (uczennica klasy VII)

- laureat Wojewódzkiego Interdyscyplinarnego Konkursu Wiedzy o Filmie i Mediach FILMOWE ŁÓDZKIE - FILMOWE REGIONY POLSKI;

- w roku szkolnym 2019/2020 uzyskała średnią ocen 5,57 i wzorowe zachowanie.

Uroczyste spotkanie ze stypendystami oraz ich rodzicami odbyło 3 sierpnia 2021 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Drzewicy..

Stypendia oraz listy gratulacyjne wręczył Burmistrz Drzewicy Janusz Reszelewski w obecności Zastępcy Burmistrza Drzewicy Dominika Niemirskiego oraz Dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół Agnieszki Kopytowskiej.

Burmistrz pogratulował stypendystom znakomitych wyników w nauce, które są odzwierciedleniem rzetelnej i wytrwałej pracy. Życzył powodzenia w kolejnych latach kształcenia, a gratulacje złożył także rodzicom, wychowawcom i nauczycielom uczniów.

Wszystkim stypendystom serdecznie gratulujemy, życząc kolejnych sukcesów.