Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Wtorek, 19 marca 2019
Imieniny: Aleksandryny, Józefa i Nicety
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

XLI Sesja Rady Gminy i Miasta w Drzewicy

10.08.2018

10 sierpnia 2018 roku odbyła się XLI Sesja Rady Gminy i Miasta Drzewica w której podjęto tylko jedną uchwałę w sprawie utworzenia Klastra Energii Powiatu Opoczyńskiego. Ta niezwyczajna sesja była wynikiem krótkiego terminu jaki pozostał do złożenia kompletu dokumentów w sprawie utworzenia klastra (do 13 sierpnia). Jednym z obowiązkowych musiała być uchwała podjęta przez radnych. 11 obecnych na sesji Radnych Gminy i Miasta Drzewica podjęło uchwałę jednogłośnie.

Klaster Energii to lokalna wspólnota energetyczna, której powstawanie determinuje zachodząca obecnie transformacja rynku energii. Wspomniana transformacja polega na odejściu od tradycyjnej dużej energetyki i rozwijaniu lokalnych, rozproszonych źródeł energii pozwalających bilansować zapotrzebowaną energię przez „własną” produkcję. Klaster jest cywilnoprawnym porozumieniem, w skład którego mogą wchodzić osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki naukowe, instytuty badawcze lub jednostki samorządu terytorialnego. Maksymalny obszar jednego klastra to 5 gmin lub jeden powiat.

To co najważniejsze w Klastrze Energetycznym to możliwość pozyskania funduszy na zwiększanie lokalnych mocy wytwórczych, może pobudzać społeczeństwo do inwestycji w źródła wykorzystujące ogniwa fotowoltaiczne, turbiny wiatrowe czy układy kogeneracyjne zasilane biogazem rolniczym.

Obecnie ogłoszony został program NFOŚiGW z POIiŚ „Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej”, w którym został wydzielony osobny budżet na projekty realizowane przez certyfikowane Klastry Energii.

W ramach klastra można również oczekiwać zmniejszenia cen energii elektrycznej i cieplnej. Po pierwsze, prawdopodobne jest wprowadzanie przez Rząd taryfy klastrowej, która pozwoli na obniżenie kosztów dystrybucji energii elektrycznej dla podmiotów będących uczestnikami klastra. Prawdopodobnie nowo powstałe klastry otrzymają certyfikat ministerstwa oraz będą posiadały preferencje przy pozyskaniu środków na inwestycje przeprowadzane w ramach porozumienia.