Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Wtorek, 19 marca 2019
Imieniny: Aleksandryny, Józefa i Nicety
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

W poniedziałek rozpoczynamy kolejną edycję programu „Umiem pływać”

02.03.2018




Już po raz piąty uczniowie klas III szkół podstawowych z terenu Gminy Drzewica mają możliwość wzięcia udziału w lekcjach nauki pływania w ramach programu sportowego „Umiem pływać”. Program zakłada systematyczny,  powszechny i bezpłatny udział dzieci w pozalekcyjnych zajęciach nauki pływania.

Zadanie współfinansowane jest ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, Urzędu Marszałkowskiego oraz Gminy i Miasta Drzewica. Gmina pozyskała na ten cel środki zewnętrzne w kwocie ponad 45 tys. zł. Operatorem wojewódzkim zadania ponownie zostało Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych w Łodzi.

W tym roku mamy rekordową liczbę dzieci zgłoszonych do programu. Podczas etapu pierwszego, prowadzonego w miesiącach marzec -  czerwiec będzie to 140 uczniów na 143 we wszystkich trzecich klasach.

Do projektu zgłoszono uczniów SP w Drzewicy (82 osoby), SP w Brzustowcu, w tym filie w Krzczonowie i Jelni (19), SP w Radzicach Dużych (16), SP w Idzikowicach (10) i SP w Domasznie (13). Każdy z rodziców (opiekunów prawnych) był zobowiązany skonsultować się z lekarzem i złożyć oświadczenie o braku przeciwwskazań dziecka do udziału w zajęciach. Po zebraniu oświadczeń oraz podpisaniu umów z poszczególnymi stronami programu, 5 marca 2018 r. startuje jego realizacja.

Zajęcia odbywać się będą na pływalni przy Powiatowym Centrum Sportu i Rekreacji w Przysusze (Drzewica, Domaszno, Brzustowiec) oraz na obiekcie „Opoczyńska fala” w Opocznie (Radzice Duże, Idzikowice) i będą prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę instruktorską. Gmina Drzewica dodatkowo zapewnia obecność opiekunów. Do końca czerwca  każdy uczeń zrealizuje 20-godzinny cykl zajęć wg treści programowych otrzymanych od operatora wojewódzkiego.

W czerwcu, po zakończeniu realizacji I etapu, rozegrane zostaną II Mistrzostwa Gminy Drzewica w pływaniu, które w ubiegłym roku przyniosły wiele emocji i radości.

W załączeniu znajduje się harmonogram wyjazdów na basen oraz treści programowe zadania. W przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn, organizator zastrzega sobie możliwość modyfikacji harmonogramu, o czym niezwłocznie zastaną poinformowane zainteresowane strony.

W przypadku jakichkolwiek pytań odnośnie Programu „Umiem pływać” prosimy o kontakt z Zespołem Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Drzewicy, tel. 48 375 5221.