Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Wtorek, 19 marca 2019
Imieniny: Aleksandryny, Józefa i Nicety
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

V edycja Programu zdrowotnego z zakresu wirusa HPV

09.03.2018

8 marca 2018 roku Burmistrz Gminy i Miasta w Drzewicy Janusz Reszelewski podpisał umowę na realizację programu profilaktycznego dotyczącego wirusa HPV. Wykonawcę – Medycynę Rodzinną Wójcik Sp. J. reprezentował Pan Marek Wójcik.

 

Termin składania ofert na wybór realizatora zadania w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia - „Programu szczepień ochronnych przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) dla mieszkanek Gminy i Miasta Drzewica na lata 2018-2021”, obejmującego dziewczęta urodzone w 2004 i 2005 r. upłynął 20 lutego 2018 r. Tego samego dnia miało miejsce pierwsze posiedzenie komisji konkursowej, której przewodniczył dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Drzewicy Andrzej Krzyżanowski.

 

Na konkurs wpłynęła jedna oferta złożona przez Medycynę Rodzinną Wójcik Sp.j., z siedzibą NZOZ Przychodnia Rodzinna Dom-Med., Jelnia 1, 26-340 Drzewica, która spełniła wszystkie wymogi formalne i merytoryczne wynikające z ogłoszenia o konkursie, dzięki czemu otrzymała pozytywną opinię komisji konkursowej.

 

Do zadań realizatora należeć będzie: *przygotowanie plakatu promującego Program, *przeprowadzenie akcji promocyjnej i prelekcji dla dziewcząt objętych programem, obejmującej rozpowszechnienie informacji o szczepieniach, przy współpracy z dyrektorami szkół podstawowych z terenu gminy Drzewica, *organizacja spotkania  informacyjno – edukacyjnego w Regionalnym Centrum Kultury w Drzewicy dla uczniów, w tym chłopców i dziewcząt z danego rocznika oraz spotkania dla ich rodziców bądź opiekunów prawnych w formie szkolenia z prezentacją multimedialną (wymagana obecność eksperta z dziedziny onkologii), które uwzględnią promowanie zachowań prozdrowotnych wśród dzieci i ochrona przed zakażeniami, omówienie czynników ryzyka zakażeń HPV i ochrona przed zakażeniem, omówienie zachowań ryzykownych dla zdrowia, omówienie czynników zachorowań na raka szyjki macicy, przekazanie informacji o zasadności i istocie szczepienia przeciw wirusowi HPV, *zebranie wszelkich dokumentów, w tym imiennych zgód od rodziców/opiekunów prawnych na objęcie dziewcząt programem oraz dokumentów potwierdzających fakt zamieszkania osoby szczepionej na terenie Gminy Drzewica (np. w formie pisemnego oświadczenia), *zakup szczepionki czterowalentnej (typ 6, 11, 16 i 18), spełniającej wszystkie wymogi i normy przewidziane prawem, zakup materiałów niezbędnych do zadania, *badanie lekarskie – kwalifikacja do wykonania szczepienia, *podanie szczepionki zgodnie ze schematem określonym przez producenta, z tym, że pierwsze szczepienia muszą odbyć się w kwietniu 2018 roku, *sporządzenie dokumentacji medycznej z przeprowadzonych szczepień zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie i standardami stosowanym przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz archiwizowanie danych przez okres 5 lat w siedzibie zakładu, realizującego program zdrowotny, *prowadzenie rejestru świadczeń, wykonywanych w ramach programu zdrowotnego w formie papierowej i elektronicznej, *złożenie sprawozdania z realizacji programu zdrowotnego w terminie piętnastu dni od zakończenia realizacji zadania, *monitorowanie przeprowadzonej akcji szczepień.

 

Przypominamy, że aby uczennica była objęta programem szczepień, zgodę na to wyrazić muszą rodzice lub opiekunowie prawni dziecka. Zgodnie z zapisami projektu umowy spotkania informacyjne muszą odbyć się w marcu, natomiast pierwsza iniekcja czterowalentnej szczepionki musi nastąpić w kwietniu bieżącego roku.